Partneři konference

 

Nadace RSJ

 
Nadace RSJ, která má ve svém mottu „Pomáháme myslet jinak“, se zaměřuje na problematiku nadaných a přemýšlivých dětí, ale také na oblast psychického zdraví dětí a mládeže. Podporuje např. Linku bezpečí a Dětské krizové centrum, ale také projekty duševní prevence či organizace usilující o systémové změny ve vzdělávání.
 

 

Albi

Tradiční český výrobce her. Na velkém stánku si během konference budete moci zakoupit za zvýhodněné ceny deskové hry.

www.albi.cz

 

CTM

Centrum pro talentovanou mládež (CTM) umožňuje motivovaným dětem a studentům plnit si své akademické sny. Virtuální škola pro ty, pro které je vzdělání prioritou.

www.ctm-academy.cz/

 

OrgPad

OrgPad je česká webová aplikace na tvorbu digitálních nástěnek, interaktivních materiálů a vylepšených myšlenkových map. Ve školách se využívá především k výuce v souvislostech a na rozvoj informatického, kritického a divergentního myšlení. Uplatnění nalezne napříč celým vzdělávacím systémem od prvních tříd po univerzity a to ve všech předmětech, u žáků a studentů, učitelů, ale také při samotné organizaci a vedení školy.

www.orgpad.com

 

H-Mat

Hejného metoda je běžně využívaná na 1. i 2. stupni základních škol a rozšířené jsou i matematické pohádky a metodika v mateřských školách. Na konferenci vás necháme nahlédnout do vznikajících učebnic pro střední školy a představíme vám i partnerské projekty založené na stejných principech jako Hejného metoda: Informatika s Emilem je výuka "nové informatiky" pro 1. stupeň a ExpEdice je propojená výuka přírodních věd výzkumně-badatelským způsobem.

www.h-mat.cz

 

Mathesso

Základní myšlenka hry Mathesso spočívá v aktivaci kognitivních procesů zodpovědných za vznik a rozvoj matematické intuice. 
Mathesso pracuje s dětmi zejména na podvědomé úrovni a pomocí bazální aritmetiky jim přibližuje vybrané matematické operace.
U dětí předškolního věku se hraním hry rychle vytváří takzvaný páteřní aritmetický systém. 
Děti nepotřebují znát jediné číslo a pouze hraním této jednoduché hry pochopí princip násobení, prvočísel, mocnin a mimo jiné získají i reflexní znalost malé násobilky. 
Plná verze hry je komplexní strategickou hrou pro všechny bez rozdílu věku. 

www.mathesso.cz

Kidtown

Kidtown CZ je společnost, která se specializuje na prodej rozvojových hraček pro děti od narození až
po školní věk, včetně pomůcek pro děti se specifickými potřebami. Věříme, že koupě takových hraček
dává smysl a může mít vliv na rozvoj dítěte. V naší nabídce naleznete mnoho hraček, které pomáhají
posunout děti v jejich vývoji. Tyto hračky jsou navrženy tak, aby rozvíjely různé dovednosti a
schopnosti, jako je zlepšování zraku, sluchu, hmatu a hrubé i jemné motoriky. Naše hračky také
rozvíjejí fantazii, prostorovou představivost a pomáhají dětem naučit se barvy a první matematické
dovednosti. Věříme, že výběr vhodné hračky může mít vliv na to, jak se dítě vyvíjí a jakým způsobem
se učí.

www.kidtown.cz

 

PeaceJam

PeaceJam je ucelený a prověřený vzdělávací program pro žáky ve věku od 6 do 18 let vhodný jako obsah do třídnických hodin a pro průřezová témata. Své síly v PeaceJamu spojilo 14 laureátů Nobelovy ceny za mír, aby inspirovali mladé lidi svými osobními příběhy a pomohli je vést k poznání vlastní hodnoty, soucitu s ostatními lidmi, zvířaty a s naší planetou. V České republice je program dostupný zdarma s plnou metodickou podporou českého týmu.

www.peacejam.cz

 

Kvirin - Matematika rukama

Originální výukové sady do matematiky podporující zážitkové vyučování. Jsou kompletně připravené pro osvojení obvodu, obsahu, objemu, povrchu a dalších matematických pojmů. Využití sad ve výuce podporuje individualizaci a zapojení všech žáků od nadaných po slabší, je zábavné, motivující a vhodné pro skupinovou práci.

www.kvirin.cz

 

Channel Crossings

Jazyková a vzdělávací agentura Channel Crossings působí v oblasti vzdělávání víc než čtvrtstoletí. Úzce spolupracuje se školami, realizuje interaktivní vzdělávací kurzy pro učitele. Dlouhodobě se věnuje také zavádění metody CLIL do výuky, podpoře využívání ICT ve školách a poskytování mentorské podpory učitelům. Agentura Channel Crossings je také autorem učebních sad LABYRINTH, které podporují výuku metodou CLIL.

www.chc.cz, www.ucebniceclil.cz

 

 

Nakladatelství Pasparta

Nakladatelství Pasparta se zaměřuje na vydávání knih z oblastí speciální pedagogiky, pedagogiky a psychologie. Pořádáme také akreditované praktické semináře a konference.

www.pasparta.cz

 

O2 Chytrá škola

Digitální technologie do školy patří, ale jsou na ně české děti a učitelé správně připraveni? O2 Chytrá škola pomáhá nejen pedagogům, ale i rodičům a dětem lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na veřejném portále www.o2chytraskola.cz najdete komplexní užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi.

www.o2chytraskola.cz

 

Accelium, Gombík, Excellent Partners

Program Accelium School kombinuje edukační on-line hry s výukou ve třídě. Rozvíjí kompetence vzdělávacího obsahu RVP – zejména sociální a personální, občanské, pracovní a digitální. Učitelé mají k dispozici kompletní výukové materiály a školení akreditované MŠMT. Ze zkušenosti víme, že je velmi atraktivní pro žáky i učitele a mj. má velmi pozitivní vliv na vyjadřovací schopnosti žáků.
Gombík z. s. ve spolupráci se slovenskou vzdělávací společností Excellent Partners s.r.o. (držitel izraelské licence) podporuje školy v ČR a na Slovensku již více než pět let.

www.accelium.cz

www.epartners.sk

 

Nakladatelství Dynastie

Nakladatelství Dynastie vydává knihy s přesahem, které se zaměřují na rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti.

www.dynastie.cz

 

Abaku

Abaku je metoda výuky počtů. Jednoduchá, Spolehlivá, Funkční. Počítejte s námi:)

abaku.cz