Partneři konference

 

Nadace RSJ

 
Nadace RSJ, která má ve svém mottu „Pomáháme myslet jinak“, je hlavním partnerem letošního ročníku konference a pomáhá jejímu rozvoji. Nadace se zaměřuje na problematiku nadaných a přemýšlivých dětí, ale také na oblast psychického zdraví dětí a mládeže. Podporuje např. Linku bezpečí a Dětské krizové centrum, ale také projekty duševní prevence či organizace usilující o systémové změny ve vzdělávání.
 

 

Albi

Tradiční český výrobce her. Na velkém stánku si během konference budete moci zakoupit za zvýhodněné ceny deskové hry.

www.albi.cz

 

CTM

Centrum pro talentovanou mládež (CTM) umožňuje motivovaným dětem a studentům plnit si své akademické sny. Virtuální škola pro ty, pro které je vzdělání prioritou.

www.ctm-academy.cz/

 

Nakladatelství Pasparta

Nakladatelství Pasparta se zaměřuje na vydávání knih z oblastí speciální pedagogiky, pedagogiky a psychologie. Pořádáme také akreditované praktické semináře a konference.

www.pasparta.cz

 

O2 Chytrá škola

Digitální technologie do školy patří, ale jsou na ně české děti a učitelé správně připraveni? O2 Chytrá škola pomáhá nejen pedagogům, ale i rodičům a dětem lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na veřejném portále www.o2chytraskola.cz najdete komplexní užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi.

www.o2chytraskola.cz

 

Channel Crossings

Jazyková a vzdělávací agentura Channel Crossings působí v oblasti vzdělávání víc než čtvrtstoletí. Úzce spolupracuje se školami, realizuje interaktivní vzdělávací kurzy pro učitele. Dlouhodobě se věnuje také zavádění metody CLIL do výuky, podpoře využívání ICT ve školách a poskytování mentorské podpory učitelům. Agentura Channel Crossings je také autorem učebních sad LABYRINTH, které podporují výuku metodou CLIL.

www.chc.cz, www.ucebniceclil.cz

 

AV Media

AV Media – moderní audiovizuální řešení přinášíme již 25 let. Díky dlouholetým zkušenostem zákazníkům nabízíme kvalitní služby, ale i inovativní řešení.

www.avmedia.cz

 

Mandala Montessori s.r.o.

Jsme specializovaný prodejce výukových a edukativních pomůcek pro děti, rodiče a pedagogy. Nabízíme skladem také široký sortiment Montessori pomůcek, které děti rozvíjí a pomáhají jim pochopit témata v souvislostech. Naše heslo je „Hračky inspirované dětmi“. Věříme v nekonečné možnosti každého dítěte a jeho rozvoj díky správnému vedení.
Na konferenci na našem stánku naleznete ukázku nejzajímavějších pomůcek, a navíc také realistických figurek zvířat. Nechte se inspirovat pro výběr pomůcek pro vaši školu a přijďte si vše prohlédnout a vyzkoušet.

www.Mandala-Montessori.eu

 

Didaktis spol. s r. o.

Již více než 20 let se zabýváme vývojem pedagogické literatury pro základní a střední školy. V naší tvorbě se zaměřujeme také na nadané děti – pro zvídavé, bystré a rozumově mimořádně nadané žáky 1. stupně základní školy jsme vypracovali ojedinělý koncept učebních materiálů. Jedná se o obsáhlý praktický materiál ve formě pracovních sešitů edice Koumák, které mohou s ohledem na potřeby dítěte rozšířit jakoukoli učebnici matematiky, češtiny a prvouky. Při tvorbě pracovních materiálů čerpáme z dlouhodobých zkušeností z práce s nadanými žáky v naší základní škole i ze zkušeností pedagogů z jiných škol. Spolupracujeme také s odborníky na práci s nadanými dětmi, kteří znají jejich myšlení, potřeby a zájmy.

www.didaktis.cz

 

Kidtownedu.cz

Kidtownedu.cz je specialistou na výukové pomůcky a školní materiály, které jsou ověřené v každodenní výuce. Veškeré pomůcky pro vás vybíráme s učiteli, partnerskými školami a uznávanými organizacemi specializovanými na výuku. Velmi úzce spolupracujeme s uznávanými organizacemi a odborníky, jako jsou metodici Hejného matematiky z  H-Mat o.p.s., odborníci z Centra nadání o.p.s., odborníci z ČVUT a přírodovědných a matematických fakult.

www.kidtownedu.cz

 

Galileo Corporation s.r.o.

Galileo Corporation s.r.o. je od roku 2002 partnerem pro obce, města, školy a další příspěvkové organizace. V současné době tvoříme webové stránky pro více než 2100 obcí a více než 500 škol. Splnění legislativy je u nás samozřejmostí. Pro obce a školy zajišťujeme kompletní zavedení Elektronické spisové služby včetně metodické podpory a osobních návštěv u zákazníka.

www.igalileo.cz

 

Abaku

Abaku je metoda výuky počtů. Jednoduchá, Spolehlivá, Funkční. Počítejte s námi:)

abaku.cz

 

School My Project

School My Project je vzdělávací společnost tvořená skupinou pedagogických odborníků, kteří vytvořili inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt. Nabízí dětem smysluplné vzdělávání, rodičům orientaci při výběru školy, pedagogům profesní i osobní rozvoj a komplexní podporu pro vedení škol. Společnost vytváří v českém prostředí jedinečné metodické a didaktické materiály a podporuje pedagogy v jejich zavádění.

www.skolamujprojekt.cz