Partneři konference

 

Nadace RSJ

 
Nadace RSJ, která má ve svém mottu „Pomáháme myslet jinak“, se zaměřuje na problematiku nadaných a přemýšlivých dětí, ale také na oblast psychického zdraví dětí a mládeže. Podporuje např. Linku bezpečí a Dětské krizové centrum, ale také projekty duševní prevence či organizace usilující o systémové změny ve vzdělávání.
 

 

Albi

Tradiční český výrobce her. Na velkém stánku si během konference budete moci zakoupit za zvýhodněné ceny deskové hry.

www.albi.cz

 

CTM

Centrum pro talentovanou mládež (CTM) umožňuje motivovaným dětem a studentům plnit si své akademické sny. Virtuální škola pro ty, pro které je vzdělání prioritou.

www.ctm-academy.cz/

 

OrgPad

OrgPad je česká webová aplikace na tvorbu digitálních nástěnek, interaktivních materiálů a vylepšených myšlenkových map. Ve školách se využívá především k výuce v souvislostech a na rozvoj informatického, kritického a divergentního myšlení. Uplatnění nalezne napříč celým vzdělávacím systémem od prvních tříd po univerzity a to ve všech předmětech, u žáků a studentů, učitelů, ale také při samotné organizaci a vedení školy.

www.orgpad.com

 

H-Mat

Hejného metoda je běžně využívaná na 1. i 2. stupni základních škol a rozšířené jsou i matematické pohádky a metodika v mateřských školách. Na konferenci vás necháme nahlédnout do vznikajících učebnic pro střední školy a představíme vám i partnerské projekty založené na stejných principech jako Hejného metoda: Informatika s Emilem je výuka "nové informatiky" pro 1. stupeň a ExpEdice je propojená výuka přírodních věd výzkumně-badatelským způsobem.

 

Nakladatelství Pasparta

Nakladatelství Pasparta se zaměřuje na vydávání knih z oblastí speciální pedagogiky, pedagogiky a psychologie. Pořádáme také akreditované praktické semináře a konference.

www.pasparta.cz

 

O2 Chytrá škola

Digitální technologie do školy patří, ale jsou na ně české děti a učitelé správně připraveni? O2 Chytrá škola pomáhá nejen pedagogům, ale i rodičům a dětem lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na veřejném portále www.o2chytraskola.cz najdete komplexní užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi.

www.o2chytraskola.cz

 

Nakladatelství Dynastie

Nakladatelství Dynastie vydává knihy s přesahem, které se zaměřují na rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti.

www.dynastie.cz

 

Abaku

Abaku je metoda výuky počtů. Jednoduchá, Spolehlivá, Funkční. Počítejte s námi:)

abaku.cz