Partneři konference

 

Nadace RSJ Foundation

Nadace, která má ve svém mottu "Pomáháme dobrým věcem růst" je hlavním partnerem letošního ročníku konference a pomáhá konferenci růst. Nadace se v posledním období zaměřuje na problematiku nadaných a přemýšlivých dětí, ale také na oblast psychického zdraví a pohody dětí a podporuje např. také Linku bezpečí.

www.rsj.com/foundation

 

Albi

Tradiční český výrobce her. Na velkém stánku si během konference budete moci zakoupit za zvýhodněné ceny deskové hry.

www.albi.cz

 

CTM

Centrum pro talentovanou mládež (CTM) umožňuje motivovaným dětem a studentům plnit si své akademické sny. Virtuální škola pro ty, pro které je vzdělání prioritou.

www.ctm-academy.cz

 

Nakladatelství Pasparta

Nakladatelství Pasparta se zaměřuje na vydávání knih z oblastí speciální pedagogiky, pedagogiky a psychologie. Pořádáme také akreditované praktické semináře a konference.

www.pasparta.cz

 

O2 Chytrá škola

Digitální technologie do školy patří, ale jsou na ně české děti a učitelé správně připraveni? O2 Chytrá škola pomáhá nejen pedagogům, ale i rodičům a dětem lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na veřejném portále www.o2chytraskola.cz najdete komplexní užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi.

www.o2chytraskola.cz

 

Channel Crossings

Jazyková a vzdělávací agentura Channel Crossings působí v oblasti vzdělávání již od roku 1993. Od roku 2005 rozšířila své aktivity o realizaci vzdělávacích projektů pro žáky a podporu profesního rozvoje učitelů. Úzce spolupracuje se školami, realizuje interaktivní vzdělávací workshopy pro učitele a připravuje inovativní výukové materiály pro žáky. Intenzivně se věnuje také propagaci metody CLIL a jejího zavádění do výuky, podpoře využívání ICT ve školách a poskytování mentorské podpory učitelům.
Agentura Channel Crossings je také autorem výukové sady LABYRINTH, což je první ucelená sada doplňkových materiálů umožňující výuku metodou CLIL vybraných předmětů, jejichž témata jsou v souladu s tématy ŠVP. 

www.chc.cz, www.ucebniceclil.cz

 

AV Media

AV Media – moderní audiovizuální řešení přinášíme již 25 let. Díky dlouholetým zkušenostem zákazníkům nabízíme kvalitní služby, ale i inovativní řešení.

www.avmedia.cz

 

Mandala Montessori s.r.o.

začali jsme jako Montessori rodinná školka a komunitní centrum a potřeba pomůcek pro výchovu dětí nás dovedla až k prodeji a distribuci
výukových a kreativních hraček a Montessori pomůcek. Naše heslo je „Hračky inspirované dětmi“. Věříme v nekonečné možnosti každého dítěte a v našem sortimentu nabízíme výhradně hračky, které děti inspirují a rozvíjejí. Na konferenci u nás naleznete ukázku napříč všemi věkovými kategoriemi, od hraček pro nejmenší po edukativní pomůcky do škol.

www.Mandala-Montessori.eu