Organizační tým konference:

 
Tomáš Blumenstein, ředitel konference, tblumen@mensa.cz, +420 603 726 030
 
Helena Zitková, programová ředitelka, zitkova@svetvzdelani.cz
 
Marie Cibulková, organizační ředitelka, marie.cibulkova@mensa.cz
 
Hana Kalusová, administrativní ředitelka, hana.kalusova@mensa.cz, +420 770 177 927  
 
Marta Kubánková, komunikace, konference@mensa.cz  
 
Eliška Křižková, krizkova@fraus.cz
 
Renée Grenarová, renee.grenarova@npi.cz
 
a desítky dalších dobrovolníků.
 

Organizující instituce:

 
Mensa-logo_m

Mensa České republiky

Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace, má přes 145 000 členů ve sto zemích světa. Mensa ČR nabízí svým 5 500 členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí a především přátelského prostředí. Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, projekt Podporujeme nadané děti pro budoucnost, zřizuje Kluby nadaných dětí, pořádá pobytové vzdělávací akce pro děti, projekt Škola 4 a Abaku do škol, realizuje konference a semináře pro učitele a provozuje portál o nadání deti.mensa.cz. Mensa ČR provádí testování IQ veřejnosti a pořádá mezinárodní akce i zahraniční exkurze.

www.mensa.cz

 

Svět vzdělání

Svět vzdělání se zaměřuje na zkvalitňování výuky na školách formou seminářů a konferencí pro učitele i pro rodiče, podporou projektového učení a dalších efektivních forem vzdělávání a zejména realizací tříd s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky, logiky a informatiky na školách v Prostějově, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Brně, Brně – Líšni, Brně – Novém Lískovci, Břeclavi, Olomouci, Holešově, Kopřivnici a Hran;icích. Hledáme učitele pro budoucí spolupráci nejen v těchto městech. Svět vzdělání také zřídil Technologický klub v Prostějově, ve kterém se žáci a studenti učí pracovat s technologiemi 3D tisku, s roboty, senzory a učí se programovat. Svět vzdělání realizuje on-line kurzy pro děti i pro učitele a podporuje logické myšlení serverem www.unikovka.online i hrou www.desik.cz.

www.svetvzdelani.cz

 

Nakladatelství Fraus

Již 30 let pomáháme českému vzdělávání. Naším cílem je pomáhat dětem v rozvoji jejich dovedností a znalostí. Chceme děti především motivovat k samostatnému přemýšlení a objevování, a to nejen ve vzdělávání, ale hlavně v jejich budoucím životě. Poskytujeme proto profesionální a komplexní podporu vzdělávání na základních a středních školách. Vyvíjíme a nabízíme tištěné, interaktivní a nově i unikátní hybridní učebnice a pracovní sešity i další vzdělávací materiály a služby. Jsme největším tuzemským učebnicovým nakladatelstvím. Podporujeme zavádění nových výukových metod do českých škol a patříme mezi průkopníky a nejaktivnější propagátory smysluplného využití digitálních vzdělávacích materiálů ve výuce.

www.fraus.cz

 

Národní pedagogický institut České republiky

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání. Poskytuje vybraná studia ke splnění kvalifikačních předpokladů a studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů. Je pověřen funkcí revizního pracoviště a vedením a zveřejňováním Národní soustavy kvalifikací. NPI ČR vznikl 1. 1. 2020 sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání. Pod jednu střechu se dostaly revize a tvorba kurikul všeobecného a odborného vzdělávání, poradenství pro školy a školská zařízení, kariérové poradenství, další vzdělávání a systémová podpora pedagogických pracovníků. Oblasti podpory nadání se v NPI ČR věnuje Oddělení mládeže a podpory nadání, jehož Talentcentrum je členem Sítě evropských talentcenter na podporu rozvoje nadání a péče o nadané.