Konference
Vzdělání pro budoucnost 2020

 

so 11. 9. – ne 12. 9. 2021

 


Vážení lektoři, vážení účastníci, vážení partneři konference,


vzhledem ke státním zákazům jsme stanovili nový, ještě nadějnější termín.

Program se budeme snažit v maximální možné míře zachovat původní. Do poloviny června se můžete odhlásit bez jakýchkoli stornopoplatků.


Děkujeme Vám za trpělivost i za zachování přízně a přejeme Vám hodně zdraví. Za organizační tým konference Tomáš Blumenstein, Helena Zitková, Hana Kalusová, Marie Cibulková, Michaela Kubaníková Saitzová, Eliška Křižková, Renée Grenarová

 

Organizující instituce:

Mensa ČR

Svět vzdělání (www.svetvzdelani.cz)

Nakladatelství Fraus (www.fraus.cz)

Národní pedagogický institut ČR (vzniká sloučením www.nidv.cz a www.nuv.cz)

Místo:

Novotného lávka 5, Praha

Program:

Konference proběhne ve dvou dnech, v rámci kterých se účastníci, až v šesti paralelních sekcích, formou přednášek a workshopů, seznámí s mnoha inovativními metodami ve vzdělávání.

Na programu se střídají teoretické přednášky s praktickými tipy pro pedagogy.

Pilíře

1. Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet

2. Efektivní vzdělávání – konstruktivismus, projektové vyučování, zodpovědnost za vlastní učení, ...

3. Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak.

Budeme se také zaměřovat na otázku, jak to udělat, aby učitele práce s dětmi bavila a přinášela radost jim i dětem.

Hlavními řečníky konference jsou špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představí teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navazují další přednášející. Součástí konference jsou i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky je potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání.

Akreditace

Konference má akreditaci MŠMT ze dne 23. 5. 2018 pod č. j. MSMT-15477/2018-1-527; držitelem akreditace je Mensa ČR, která zároveň konferenci organizačně zajišťuje.

Termíny pro přihlašování

  • zahájení registrace 18. 12. 2019
  • včasná registrace do 15. 6. 2021
  • základní registrace do 20. 8. 2021
  • pozdní registrace do 3. 9. 2021
  • od 4. 9. 2021 bude registrace uzavřena

Storno podmínky

  • bez poplatku možné do 15. 6. 2021
  • do 20. 8. 2021 storno poplatek 30 %
  • od 20. 8. 2021 storno poplatek 100 %

Aktuálně je registrováno 476 účastníků z 325 měst.