Konference
Vzdělání pro budoucnost 2023

 

so 22. 4. – ne 23. 4. 2023

 

Organizující instituce:

Mensa ČR (www.mensa.cz)

Svět vzdělání (www.svetvzdelani.cz)

Národní pedagogický institut České republiky (www.npi.cz)

Místo:

Novotného lávka 5, Praha

Program:

Konference proběhne ve dvou dnech, v rámci kterých se účastníci, v paralelních sekcích, formou přednášek, seminářů a workshopů, seznámí s mnoha inovativními metodami ve vzdělávání.

Na programu se střídají teoretické přednášky s praktickými tipy pro pedagogy.

Pilíře

1. Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet

2. Efektivní vzdělávání – konstruktivismus, projektové vyučování, zodpovědnost za vlastní učení, ...

3. Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak.

Budeme se také zaměřovat na otázku, jak to udělat, aby učitele práce s dětmi bavila a přinášela radost jim i dětem.

Hlavními řečníky konference jsou špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představí teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navazují další přednášející. Součástí konference jsou i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky je potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání.

Informace o minulých ročnících konferencí Vzdělání pro budoucnost naleznete zde.

Akreditace

Konference má akreditaci MŠMT ze dne 6. 9. 2021 pod č. j. MSMT- 13518/2021-5-516; držitelem akreditace je Mensa ČR, která zároveň konferenci organizačně zajišťuje.

Registrace

Termíny registrace

  • včasná registrace do 25. 3. 2023
  • běžná registrace do 18. 4. 2023

Cena

Konferenční poplatek za jednoho účastníka a oba dny konference je při včasném přihlášení a platbě 1180 Kč. Po 25. 3. pak 1390 Kč.

 

Stornopodmínky

  • bez stornopoplatku možné do 25. 3. 2023
  • do 5. 4. 2023 storno poplatek 30 %
  • do 14. 4. 2023 storno poplatek 50 %
  • od 15. 4. 2023 storno poplatek 100 %

Aktuálně je registrováno 420 účastníků z 311 měst.