Konference
Vzdělání pro budoucnost 2024

 

so 23. 3. – ne 24. 3. 2024

(Připravujeme další ročník na termín 29. - 30. 3. 2025)

 

Organizující instituce:

Mensa Česko (www.mensa.cz)

Svět vzdělání (www.svetvzdelani.cz)

Národní pedagogický institut České republiky (www.npi.cz)

Místo:

Fakulta architektury ČVUT, Praha 6

Program:

Konference proběhne ve dvou dnech, v rámci kterých se účastníci, v paralelních sekcích, formou přednášek, seminářů a workshopů, seznámí s mnoha inovativními metodami ve vzdělávání.

Na programu se střídají teoretické přednášky s praktickými tipy pro pedagogy.

Pilíře

1. Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet

2. Efektivní vzdělávání – moderní přístupy ke vzdělávání, bezpečné klima, zodpovědnost za vlastní učení a další témata

3. Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak.

Budeme se také zaměřovat na otázku, jak to udělat, aby učitele práce s dětmi bavila a přinášela radost jim i dětem.

Hlavními řečníky konference jsou špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představí teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navazují další přednášející. Součástí konference jsou i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky je potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání.

Složka s fotografiemi z konference.

Informace o minulých ročnících konferencí Vzdělání pro budoucnost naleznete zde.

Akreditace

Konference má akreditaci MŠMT ze dne 6. 9. 2021 pod č. j. MSMT- 13518/2021-5-516; držitelem akreditace je Mensa Česko, která zároveň konferenci organizačně zajišťuje.

Registrace

Termíny registrace

  • včasná registrace do 20. 2. 2024
  • běžná registrace do 17. 3. 2024
  • po tomto datu se stále můžete zaregistrovat, ale nebudete si moci objednat jídlo a prosíme Vás o úhradu registračního poplatku obratem na bankovní účet

Cena

Konferenční poplatek za jednoho účastníka a oba dny konference je při včasném přihlášení a platbě do 20. 2. 2024 ve výši 1320 Kč. Po 20. 2. pak 1570 Kč.

Aktuálně je registrováno 605 účastníků z 365 měst.