Konference
Vzdělání pro budoucnost 2021

 

so 11. 9. – ne 12. 9. 2021

 

Organizující instituce:

Mensa ČR (www.mensa.cz)

Svět vzdělání (www.svetvzdelani.cz)

Nakladatelství Fraus (www.fraus.cz)

Národní pedagogický institut České republiky (www.npi.cz)

Místo:

Novotného lávka 5, Praha

Program:

Finální program konference 2021 

Konference proběhne ve dvou dnech, v rámci kterých se účastníci, v sedmi paralelních sekcích, formou přednášek a workshopů, seznámí s mnoha inovativními metodami ve vzdělávání.

Na programu se střídají teoretické přednášky s praktickými tipy pro pedagogy.

Pilíře

1. Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet

2. Efektivní vzdělávání – konstruktivismus, projektové vyučování, zodpovědnost za vlastní učení, ...

3. Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak.

Budeme se také zaměřovat na otázku, jak to udělat, aby učitele práce s dětmi bavila a přinášela radost jim i dětem.

Hlavními řečníky konference jsou špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představí teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navazují další přednášející. Součástí konference jsou i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky je potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání.

 

Akreditace

Konference má akreditaci MŠMT ze dne 6. 9. 2021 pod č. j. MSMT- 13518/2021-5-516; držitelem akreditace je Mensa ČR, která zároveň konferenci organizačně zajišťuje.

Termíny pro přihlašování

  • zahájení registrace 18. 12. 2019
  • včasná registrace do 15. 6. 2021
  • základní registrace do 20. 8. 2021
  • pozdní registrace do 6. 9. 2021
  • od 7. 9. 2021 bude registrace uzavřena

Storno podmínky

  • bez poplatku možné do 15. 6. 2021
  • do 20. 8. 2021 storno poplatek 30 %
  • do 5. 9. 2021 storno poplatek 50 %
  • od 6. 9. 2021 storno poplatek 100 %

Aktuálně je registrováno 445 účastníků z 311 měst.