Logo Mensy


Konference
Vzdělání pro budoucnost 2019

 

22. 3. – 23. 3. 2019

 

Organizující instituce:

Mensa ČR

Svět vzdělání (www.svetvzdelani.cz)

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT (www.nidv.cztalentovani.cz)

Nakladatelství Fraus (www.fraus.cz)

Místo:

Novotného lávka 5, Praha

Program:

Konference proběhne ve dvou dnech, v rámci kterých se účastníci, až v šesti paralelních sekcích, formou přednášek a workshopů, obeznámí s inovativními metodami ve vzdělávání.

Na programu se střídají teoretické přednášky s praktickými tipy pro pedagogy.

Pilíře

1. Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet

2. Účinné metody učení – konstruktivismus, projektové vyučování, zodpovědnost za vlastní učení, ...

3. Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak.

Budeme se také zaměřovat na otázku, jak to udělat, aby učitele práce s dětmi bavila a přinášela radost jim i dětem.

Hlavními řečníky konference jsou špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představí teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navazují další přednášející. Součástí konference jsou i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky je potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání.

Akreditace

Konference má akreditaci MŠMT ze dne 23. 5. 2018 pod č. j. MSMT-15477/2018-1-527; držitelem akreditace je Mensa ČR, která zároveň konferenci organizačně zajišťuje.

Termíny pro přihlašování

  • zahájení registrace: 11. 12. 2018 od 13:14
  • registrace na konferenci možná až do 15. 3. 2019

Storno

  • bez poplatku možné do 15. 3. 2019

Aktuálně registrováno 448 účastníků z 277 měst.