Přednášející konference 2024

 

Eva Nečasová - AI v informatice na 1. stupni — roboti Ju a Pí

Ucelený vzdělávací koncept AI pro informatiku na 1. stupni, který vzniká v rámci Kurikula umělé inteligence pro ZŠ a SŠ, se jmenuje Ju a Pí. Jedná se celkem o 9 metodických materiálů k lekcím v dotaci 45 minut. Pohádky a aktivity s roboty Ju a Pí, kteří chtějí moc pomáhat lidem, ale často všechno popletou, provedou děti koncepty dat, strojového učení, předpojatosti, velkých jazykových modelů a ambientní inteligence. V rámci workshopu si vyzkoušíme práci s jednou nebo dvěma metodikami.

Tvorba Kurikula umělé inteligence pro ZŠ a SŠ

Hlavními cíli AI kurikula pro ZŠ a SŠ je poskytnout srozumitelný návod, jak vzdělávat v oblasti AI. Provázat a ukotvit jej se stávajícím národním kurikulem pro vzdělávání. Nabídnout formou konstruktivistického rámce vzdělávací obsah a metodické materiály nejen pro předmět informatiky, ale také pro rozvoj digitální kompetence od 3. ročníku základních škol až po ty střední. V této přednášce se dozvíte, jak jsme v AI dětem k jeho tvorbě přistoupili.

Eva Nečasová je zakladatelka neziskové iniciativy AI dětem (umělá inteligence dětem) a stojí za metodikami Hello Ruby pro školy. Mimo vzdělávání se věnuje designu pod značkou designity.cz.

Darina Peterková - Tábory pre intelektovo nadané deti: miesto, kde nájdu svoju komunitu

Predstavte si, že ste dieťa, ktoré má výnimočné schopnosti a záujmy. Ale zároveň sa cítite osamelý, nepochopený, znevažovaný... Neviete, kde nájsť ľudí, ktorí by vás podporili, rešpektovali. V tejto prednáške vám porozprávam o tom, ako som sa stala organizátorom tábora pre intelektovo nadané deti, a o tom, aké je dôležité združovanie týchto detí. Zároveň vám predstavím niektoré vedecké fakty, ktoré dokazujú, dôležitosť združovania pre emocionálny a sociálny rozvoj intelektovo nadaných detí.

Mgr. Darina Peterková, PhD. je aktuálnou predsedníčkou Mensa Slovensko. V roku 2017 sa pripojila do tímu, ktorý organizoval tábory pre intelektovo nadané deti. Napriek tomu, že vyštudovala molekulárnu biológiu, začala sa aktívne venovať problematike nadaných detí, tvorbe komunity. S kolegami odvtedy tvoria nielen pobytové tábory, ale aj denné tábory, klubovne, krúžky... Časom rozšírili svoju pôsobnosť aj na podporu rodičov a v roku 2022 a 2023 koordinovala súťaž IQ olympiáda.

Petra Wünschová - Centrum LOCIKA a Škola - místo bezpečí

Představení Centra LOCIKA a programu: Škola - místo bezpečí a pomoci, který poskytuje školám a jejich pracovníkům komplexní podporu tak, aby mohli včas identifikovat a koordinovat psychosociální pomoc dětem, které jsou ohroženým násilím v rodině. Tato přednáška je určena všem pedagogickým a odborným pracovníkům na prvním i druhém stupni ZŠ. 

Bc. Petra Wünschová je zakladatelkou a ředitelkou Centra LOCIKA. Absolvovala specializované vzdělávání v oblasti terapie, terapie traumatu a pomoci obětem násilí u nás i v zahraničí. O problematice dětí a domácího násilí publikuje a pravidelně přednáší. Je členkou Výboru vlády pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a vede pod tímto výborem pracovní skupinu zaměřenou na potřeby dětí ohrožených domácím násilím. Je členkou Výboru vlády pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí.

Kateřina Paušová - Celodenní matematicko-logicko-vědecké projekty pro bystré děti na prvním stupni

Seminář bude praktickou ukázkou uskutečněných projektů s nadanými dětmi. Projekty jsou pokaždé zaměřeny na určité téma (např. klasické pohádky, ale třeba i Zombie apokalypsa), vždy je ale spojuje badatelský, logický a objevitelský způsob „vedení“ (často se děti vedou samy a odvedou se jinam, než jsou hodiny plánované ????). Přednášející se ráda podělí o přípravy, obsah, jednotlivé úkoly a nápady. Seminář má za cíl dodat účastníkům praktické ukázky a inspiraci pro práci s (nejen nadanými) dětmi.

Mgr. Bc. Kateřina Paušová vystudovala práva, ale její láska k angličtině ji přivedla do školství. Baví ji vyučovat moderními metodami, stále hledá nové přístupy k výuce tak, aby byla pestrá a děti bavila. Dlouhodobě se věnuje logice a práci s nadanými dětmi. Hledá cesty, jak rozvíjet jejich potenciál a co nejlépe je vzdělávat. Na škole, kde působí, vede mimo jiné kroužky robotiky a programování, informatického myšlení, "science club". Pro nadané děti zavedla projektové dny GATE inspirované Gifted and Talented Education.

Kristýna Kapounková - Podpora wellbeingu díky třídnickým hodinám na 2. stupni ZŠ

Zajímají vás benefity pravidelné realizace třídnických hodin? Chtěli byste si rozšířit repertoár vámi používaných metod a témat v rámci těchto hodin? Rádi byste se dozvěděli, jak u žáků podporovat wellbeing, naučit je několik "záchranných cvičení" nejen proti stresu a dostali tipy na užitečné weby, organizace či projekty? Přijďte na přednášku zabývající se wellbeingem a třídnickými hodinami, ve které se navzájem inspirujeme a budeme mít i prostor k diskuzi.

Bc. Kristýna Kapounková působí jako učitelka na základní škole, a to na obou stupních, především však na 2. stupni. Dříve působila jako učitelka mateřské školy a chůva v dětské skupině. Dále také učí dálkové studenty SOŠ sociální. Je autorkou knihy pro pedagogy mateřských škol "Barevný rok" - nakladatelství Grada a v tomto roce ji vyjde kniha pro pedagogy základních škol. Dále působí jako lektorka přednášek pro rodiče a je autorkou článků pro pedagogy (Infra a Portál Naše družina).

Radim Šíp a Denisa Denglerová - Emočně-kognitivní infrastruktura: klíčový prvek ve vzdělávání pro budoucnost

V tradičně pojaté výuce jsou kognice, emoce a sociální dovednosti vnímány jako oddělené složky. Naše výzkumy však dokládají, že se spoluutvářejí v každodenním procesu komunikace. Proto kvalita komunikace, skupinové práce, vyjednávání pravidel a sebe/reflexe výrazně ovlivňují kognitivní rozvoj žáků. Pro vzdělávání se ukazuje být klíčové, zda jsme schopni prostřednictvím komunikace vybudovat základnu – infrastrukturu, která teprve umožňuje efektivní vzdělávání. 

doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. se ve své badatelské činnosti věnuje teoretickým a empirickým výzkumům týkající se: a) pragmatistické pedagogiky, b) teorie poznání a její dopad na trendy v současné pedagogice, c) vývoje českého školského systému a inkluze. 

PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. se dlouhodobě zabývá možnostmi vzdělávacích systémů a proinkluzivním prostředím ve školách. Také zkoumá rozvoj soft skills v kontextu vyučování na ZŠ. Absolvovala několik lektorských kurzů FIE a také kurz dynamické diagnostiky LPAD. Má zkušenosti s řešením mnoha výzkumných i rozvojových projektů.

Sofia Hladíková - Místně zakotvené učení v praxi

V tomto workshopu si na drobných aktivitách vyzkoušíme, jak můžeme metodu místně zakotveného učení ve výuce. MZU je mezipředmětová záležitost a zahrnuje jak drobné každodenní aktivity, tak delší projekty.

 

Mgr. Sofia Hladíková je elementaristka a dlouholetá ředitelka málotřídní školy Kocbeře. Školu vnímá jako součást místní komunity, a jak říká, v Místně zakotveném učení našla cestu, jak nenásilně zavádět inovativní metody i v konzervativním prostředí. 

 

Michaela Veselá, Dagmar Biersaková a Petra Yakubov - Den pro školu: jak propojit učitele a odborníky z praxe

Co obnáší řemeslo skláře a čím se zabývá etický hacker? Kolik úsilí je za kariérou vědce a jak vypadá běžný den novináře? Tajemství různorodých profesí odhalují na školách po celém Česku dobrovolníci z programu Den pro školu, který vznikl v Nadaci ČS ve spolupráci se Začni učit!. Na přednášce představíme přínosy programu přispívající k výukové diverzitě, který vědomě předává kompetence pro život (www.denproskolu.cz). 

Mgr. Michaela Veselá, LL.M. se po studiích v ČR a Německu našla v realizaci soft projektů, v akademické, státní i neziskové sféře, zejména v oblasti vzdělávání a justice za účelem transferu know-how a dobré praxe. Doplnila si pedagogickou kvalifikaci, aby rozuměla vzdělávacím potřebám žáků a výhledově naskočila do výuky. Ráda se inspiruje ze zahraničí a hledá inovativní přístupy. Aktuálně rozvíjí program Den pro školu v Nadaci České spořitelny.

Bc. Dagmar Biersaková dokončuje studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně, které obohatila výjezdy do Itálii, Finska a Rakouska. V INEV akademii se věnovala projektům z oblasti finančního vzdělávání a profesního rozvoje pedagogů, se zoomem na finanční zdraví. Odborné znalosti aktuálně uplatňuje při rozjezdu programu finančního vzdělávání v Nadaci České spořitelny.

Petra Yakubov, M.A. je nadšená do vzdělávání a inovací. Působí jako komunitní manažerka v programu Den pro školu a je členkou týmu Začni učit!. Studovala Educational Leadership and Management ve Velké Británii. Není změny bez vlastní zkušenosti s učením a se systémem, proto několik učila na základní škole. Její profesní zkušenosti zahrnují učení na základní škole, výuku angličtiny a práci s bilingvními dětmi na České škole v Miláně a online škole Krajánek ve světě.

Jana Kyriakou - Jóga a mindfulness ve škole pro děti a dospívající

V tomto workshopu nahlédneme nejprve krátce do vědeckých argumentů, které popisují přínosy praxe jógy a mindfulness (česky všímavosti) pro děti, dospívající i dospělé se zaměřením na tuto praxi ve školách a školkách. V praktické části si vyzkoušíme konkrétní cvičení a aktivity pro různé věkové kategorie - od dětí předškolního věku až pro středoškoláky. Zúčastnění workshopu budou moci také přímo na sobě pocítit účinky praxe pro svou vlastní duševní pohodu. 

Jana Kyriakou je mezinárodně certifikovaná a zkušená lektorka mindfulness (všímavosti) a jógy se specializovaným výcvikem v oblasti rozvoje mindfulness ve vzdělávání, péče informované traumatem, mindfulness a jógových přístupů k práci se stresem, úzkostmi a poruchami příjmu potravy. Je zakladatelkou organizace SEMwell (www.semwell.org), která přináší programy a metodiky založené na mindfulness do škol, školek, mládežnických organizací a firem. 

Markéta Paťhová - Canva: skvělý pomocník nejen pro učitele

Na workshopu se účastníci seznámí se základními funkcemi a vychytávkami pro urychlení práce při tvorbě aktivit pro děti v online nástroji Canva. Ukážeme si materiály vytvořené v Canvě pro použití ve výuce a zkusíme si tvorbu konkrétních pracovních listů a aktivit pro děti. Pro plné využití potenciálu je doporučujeme účastníkům, aby si přinesli svůj vlastní notebook s připojením k internetu a nejlépe, aby byli zaregistrovaní na www.canva.com.

Markéta Paťhová je učitelkou v MŠ s více než 20 let zkušeností. Od roku 2011 úspěšně vede svůj pedagogický tým a podporuje ho na cestě k inovativnímu vzdělávání. Online nástroj Canva používá 4 roky a tvoří v něm aktivity pro děti. Je zakladatelkou facebookové skupiny "Canva nejen pro učitele," která má víc jak 15 000 členů. V roce 2023 přijala pozici Canvassadora, která má za cíl ukázat Canvu široké veřejnosti, což se jí daří například i jako lektorce spolupracující s Národním pedagogickým institutem.

Ivana Hanušová a Zbyněk Kašpar - Podpora nadaných a jak to děláme u nás

Jsme z klasické východočeské ZŠ s 350 žáky. V přednášce Vám představíme, jaké byly začátky našeho systému podpory nadaných žáků a jak se dál vyvíjel. Dále odpovíme na otázky, jak nadané žáky identifikujeme, pracujeme s nimi, a jak se v průběhu jejich vzdělávání zapojuje celý pedagogický sbor. 

Mgr. Ivana Hanušová je učitelkou 1. stupně. Víc jak deset let pracuje s nadanými žáky a pomáhá nastavit systém jejich vzdělávání ve škole. Koordinuje práci pedagogů s nadanými žáky ve výuce, výběrových skupinách a volnočasových aktivitách. V posledním roce pracuje na pozici školního speciálního pedagoga.

Mgr. Zbyněk Kašpar je učitelem na 2. stupni ZŠ. Již několik let se věnuje podpoře nadaných žáků, vede volnočasové kroužky zaměřené na robotiku, ICT a matematiku. Působí jako koordinátor ICT a má zkušenosti s lektorováním ICT. V posledním roce je koordinátorem nadaných žáků na škole, kde působí.

Matouš Bořkovec a Veronika Lachnitová - Kompetenční rámec jako nástroj pedagogického rozvoje

Chybí nám kompetenční rámec učitele? V mnoha zemích jde o běžnou věc, která také u nás pomalu vzniká. Zatím vznikl Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství, který je určený pro zkvalitnění přípravy učitelů a na podporu začínajících učitelů. Na tomto workshopu si účastníci vyzkouší, jak mohou tento rámec využít pro svůj profesní rozvoj nebo jako nástroj kolegiální spolupráce.

Mgr. Matouš Bořkovec pracuje jako koordinátor Reformy pregraduální přípravy učitelů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Dříve zastával roli vedoucího výcvikového týmu kvalifikačního programu pro budoucí učitele v organizaci Učitel naživo, učil několik let dějepis na základní škole a nižším gymnáziu. Věnoval se také podpoře znevýhodněných dětí a rozvoji škol jako manažer vzdělávacích projektů v organizaci Člověk v tísni.

Veronika Lachnitová, M.A. vystudovala učitelství německého a anglického jazyka na Freie Universität v Berlíně a také v USA. V Berlíně vyučovala češtinu pro cizince a také v České škole bez hranic pro bilingvní děti. V současnosti učí cizí jazyky na pražském gymnáziu Na Zatlance. Kromě samotného učení ji baví i role provázející učitelky a spoluvedení učící se komunity učitelů.

Václav Flíček a Zdeněk Sklenář - Jak souvisí třídní klima s rozvojem potenciálu?

Je možné odhalit a rozvíjet potenciál žáků při běžné výuce? Co je stěžejní? Přijďte si na přednášku poslechnout výsledky naší roční spolupráce s 6 školami s velkým procentem sociokulturně znevýhodněných žáků. V praxi jsme testovali trojici metod (Tygří svět, VIA, MBTI), jejich použitelnost ve výuce a dopad na kvalitu vzdělávání. Pro nás důležité zkušenosti zapojených pedagogů mohou být inspirací i pro Vás.

Tygří svět: komunikační metoda pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Tento seminář představí jednoduchou komunikační metodu, která se zaměřuje na sebepoznání a přebírání odpovědnosti za své chování. Podporuje spolupráci a vzájemný respekt. Usnadňuje práci s dětmi a řeší problémy se začleněním do kolektivu, prevencí šikany a dalšími patologickými jevy. Představuje čtyři komunikační typy, jejichž znalost vede k přijetí jedince. Pro její aplikaci není třeba měnit systém výuky. Mění se to zásadní, vzájemná komunikace žáka a pedagoga, a tak jsou její dopady patrné v každodenním životě.

Václav Flíček se zajímá se o propojování lidí. Uvědomil si, v čem spočívá význam slova spolupráce a těší se z pokroků, které se díky tomu dějí. Obdivuje úsilí pedagogů, jejich vytrvalost a hlavně ochotu vidět na dětech to dobré. Takové pedagogy se snaží vzájemně propojovat a inspirovat. 

Zdeněk Sklenář se díky svým zkušenostem a studiu věnuje dětem převážně jako taneční lektor v dětském folklorním souboru. Vystupování na veřejnosti je pro něj přirozené stejně jako práce s dětmi. Utvrzuje se v přesvědčení, že budoucnost našich dětí je závislá na otevřené spolupráci s nimi, dostatečném prostoru a respektu.

Eva Čechová - Osobnostní herectví - osobnostní učitelství 

Tato přednáška vás provede specifickým přístupem k osobnostní výchově, která se uskutečňuje znovu objevováním hlasu, řeči a hrovosti v komunikaci a přizve ke vzdělávání, které propojuje otázky výchovy herců a dalšího vzdělávání učitelů. Osobnost, tvorba, hra jako společná témata. Jaké děje ovlivňují naše veřejné vystupování a proč. Otázky autenticity v roli učitele i ve veřejné situaci. Být sám sebou, být ve vztahu a živém kontaktu je žádoucí dovedností herce i učitele.

Mgr. MgA. Eva Čechová Ph.D. se zabývá autorským a dokumentárním divadlem režijně a herecky. Působí jako pedagog na Divadelní fakultě AMU, kde učí Základy herectví a divadelní improvizace, Autorské herectví a Řečové jednání. Věnuje se osobnostnímu vzdělávání učitelů a umělecké pedagogice v kurzu CŽV DAMU Kreativní pedagogika a v Ateliéru živé pedagogiky a tvorby, který založila v roce 2022.

Veronika Ješátková - Změna úhlu pohledu na problematické chování dětí ve školách

Na základě zkušenosti z multidisciplinárního týmu na podporu pedagogů ve školách v oblasti náročného a problémového chování budou účastníkům v tomto semináři představeny důvody proč může docházet k problematickému chování. Dozvíte se, jak na takové chování reagovat v prvních chvílích, jakou další a následnou podporu dítěti dát, aby byly naplněny jeho potřeby a zároveň došlo k adekvátní změně v projevech chování.

Mgr. Veronika Ješátková je speciální pedagog a etoped s dlouhou praxí v DDŠ, poté i v dalších organizacích a institucích podporující děti, žáky a studenty v oblastech vztahujícím se k inkluzivnímu vzdělávání žáků s podporou, nebo žáků nadaných, tak i v tématech managmentu třídy, třídnických hodin, komunikaci ve škole atd. Je také vedoucí MD týmu Pro Zdraví Duše a působí jako lektorka a koučka pedagogů a učitelských sborů ve školách.

Josef Roušar - Školní koordinátoři podpory nadání alias školní supermani  

Komu a jak má sloužit školní koordinátor podpory nadání? Co školní koordinátor podpory nadání přinesl nebo co může přinést naší škole? A kdo by to měl být? Jaký by měl být? Neměl by náhodou nadané žáky řešit výchovný poradce? Řeší je? A zvládá to? To vše společně probereme na tomto workshopu.

Mgr. Bc. Josef Roušar pracuje jako učitel na stavební škole ve Vysokém Mýtě. V minulosti pracoval jako vysokoškolský učitel a ředitel základní školy a mateřské školy. Jako koordinátor podpory nadání v NPI ČR se stará o krajskou síť podpory nadání v Pardubickém kraji. Poskytuje konzultační a poradenskou činnost pro školy v oblasti systémů podpory nadání a vyvážené inkluze. Jako vedoucí a lektor projektu Synapse se zaměřuje na oblast školské legislativy, financování, strategické řízení a plánování.

Květoslava Stejskalová - Chemie nenáviděná i milovaná

Chemie se dá učit tak, že odradí, ale dá se učit i tak, že nadchne. Patříte k těm, kteří ji chtějí učit tak, aby své žáky zaujali? Tak to jsme si podobní. V našem týmu PEXED (Popularization EXperimental EDucation) v ÚFCH J. Heyrovského tvoříme programy od MŠ až po SŠ, jež jsou pro třídy ale i skupiny zájemců, případně nadané žáky. Občas slýcháme na workshopu od žáků, proč jim to nikdo takhle ve škole nevysvětlil, neukázal. A kdyby mohli experimentovat, chemie by pro ně nebyla takovým strašákem. 

Ing. Květoslava Stejskalová, Ph.D. vystudovala FCHI VŠCHT v Praze. V ÚFCH J. Heyrovského pracuje od r. 1989. Doktorát ve fyzikální chemii získala v roce 1995. Dnes se více než 15 let v ústavu věnuje vzdělávání a popularizaci. Dlouhodobě pracuje s cílovými skupinami od předškoláků přes žáky ZŠ/SŠ až po zájemce z řad vysokoškoláků a veřejnosti. Píše, koordinuje a řeší vzdělávací projekty, spolupracuje se školami napříč ČR, zapojuje se i do vzdělávání pedagogů a je mj. autorkou putovní výstavy o Jaroslavu Heyrovském Příběh kapky. 

Zdeňka Chocholoušková,  Ivana Lichtenberková a Tereza Martínková - Systém podpory nadání v běžné škole

Jak si poradit v běžné škole s podporou nadání nastavením systému podpory nadání? Jak využít podpory a pomoci Krajského koordinátora podpory nadání? S čím se na něj můžete obracet? V této přednášce vám představíme systém podpory nadání na pražské ZŠ Curie a cesty k práci s nadanými žáky a rozvoji jejich potenciálu v rámci heterogenních třídních kolektivů.

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. působí jako Garantka podpory nadání v NPI ČR. Věnuje se zejména práci se školami a pedagogickými pracovníky v systému podpory nadání a propojení s aktéry v kraji, České republice i na mezinárodní úrovni. Dlouhodobě se zabývá vzděláváním učitelů jak v pregraduální přípravě, tak v celoživotním vzdělávání. Zaměřuje se na botaniku, didaktiku biologie, terénní výuku a využívání aktivizačních metod ve výuce. 

Mgr. Tereza Martínková působí od roku 2013 jako ředitelka školy, která se od roku 2007 věnuje systémově vzdělávání mimořádně nadaných žáků v prostředí standardní spádové školy. Dlouhodobě se pedagogicky věnuje práci s nadanými dětmi na 1. stupni ZŠ a rozvoji čtenářské gramotnosti.

Bc. Ivana Lichtenberková pracuje v Národním pedagogickém institutu ČR v oblasti podpory rozvoje nadání, je také krajskou koordinátorkou podpory nadání pro Středočeský kraj. 

Zdeňka Chocholoušková a Jan Vavřina - Jak na nadané žáky v hodinách přírodopisu a biologie?

Jak funguje učení? Co je přírodovědná inteligence? V tomto workshopu si vyzkoušíte různé metody a formy práce s nadanými žáky. Představíme gradované úlohy, princip jejich tvoření, sdílení. Podělíme se o příklady inspirativní praxe, kde je nadání bráno jako inspirace a výzva.

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. působí jako Garantka podpory nadání v NPI ČR. Věnuje se zejména práci se školami a pedagogickými pracovníky v systému podpory nadání a propojení s aktéry v kraji, České republice i na mezinárodní úrovni. Dlouhodobě se zabývá vzděláváním učitelů jak v pregraduální přípravě, tak v celoživotním vzdělávání. Zaměřuje se na botaniku, didaktiku biologie, terénní výuku a využívání aktivizačních metod ve výuce. 

Bc. Jan Vavřina je jedním z těch vyučujících, kteří se v mladém věku rozhodli věnovat mladé generaci žáků a vzdělávat je. Své povolání bere jako poslání a zároveň koníček. Na základní škole v Heřmanově Huti se věnuje přírodním vědám a snaží se podporovat každého žáka v jeho individuálním rozvoji. Absolvoval pedagogickou fakultu Karlovy univerzity, kde vystudoval učitelství biologie pro základní a střední školy. Jeho hlavním cílem je motivovat žáky k objevování přírodních věd a jejich podpora v oblasti nadání.

Lenka Kopecká - Letem školním světem

Snažíte se učit jinak a někdy ztrácíte půdu pod nohama? Všichni teoretici radí jak na to, ale v praxi se Vám to zdá nemožné? Děti ve třídě nedávají pozor a Vás to dohání k šílenství? Je čas něco změnit. Učím a ráda se s vámi v této přednášce podělím o praxi, která mi funguje v běžné škole a třídě plné dětí.

Pojďme si to zkusit

Vyzkoušejte si v tomto workshopu některé aktivity na vlastní kůži, načerpejte inspiraci a sdílejte svoje zkušenosti. Pojďme se společně podpořit v tom, co děláme. Je to důležité a zajímavé.

Mgr. Lenka Kopecká učí na základní škole. Žije to. Práce je jejím koníčkem. Myslí si, že škola by měla být dílnou lidskosti a ne mučírnou ducha, jak říká J. A. Komenský. Když byla malá, maminka ji učila laskavosti a tatínek říkal "Všechno jde, když se chce" a měl pravdu. Teď ji učí vlastní dcera a její žáci ve škole.

Barbora Lacinová - Debatování jako cesta ke komplexnímu vzdělávání

Akademická soutěžní debata je vzdělávací metodou, která formalizovanou diskusí o kontroverzních tématech rozvíjí schopnost kritického myšlení, mediální gramotnosti, věcné argumentace, kultivovaného projevu, naslouchání, tolerance a prohlubuje znalosti o debatované problematice. Lektorka účastníkům přednášky představí debatování společně s možnostmi, jak jej ve výuce využít.

Barbora Lacinová se skoro již 10 let věnuje akademickému debatování. Je předsedkyní Asociace debatních klubů, z.s., kde je zároveň manažerkou projektu Debatování pro základní školy. Pořádá workshopy jak pro žáky, tak pro pedagogy na základních i středních školách, organizuje debatní výukové programy a podílí se na tvorbě metodik. Na dobrovolnických pozicích působí jako rozhodčí soutežních debat nebo trenérka debatního klubu. Mimo to vyučuje český jazyk na Mensa gymnáziu.

Michal Ševčík - Tvorba didaktických pomůcek prakticky

Nejlépe se učíme nebo v něčem zlepšujeme, když to sami prakticky děláme – na tomto workshopu si můžete vyrobit jakoukoliv didaktickou pomůcku či hru dle Vaší libosti. Budeme se vzájemně inspirovat a poskytovat si zpětnou vazbu, pomůcky vyzkoušíme. Workshop není limitován předmětovým zaměřením. Budeme mít k dispozici některé kancelářské a papírnické potřeby, ale pokud nechcete být zaskočeni, můžete si vzít svůj notebook a vyrábět pomůcky i v digitální podobě.

Michal Ševčík je student Gymnázia Karviná a kromě studia se zabývá výukou přírodovědných předmětů. Má zkušenosti s výukou v tandemu s učiteli, vytváří didaktické pomůcky, je spoluautorem učebnice Můj badatelský zápisník z přírodopisu (Taktik, 2024). V projektu Otevřená věda je stážistou na ÚFCH JH Akademie věd v oblasti didaktiky chemie, vypracovával SOČ na Ostravské univerzitě. Účastní se konferencí, píše články. Spolupracuje s NPI v Ostravě a pořádá popularizační online i offline přednášky o přírodních vědách.

Veronika Hajníková - Zpívaná čeština

Téměř vše, co je potřeba memorovat na 1.stupni ZŠ v českém jazyce, se dá naučit hravou formou při poslechu a zpěvu písní. Abecedu, samohlásky, souhlásky, všechna vyjmenovaná slova, pády a vzory se děti naučí při poslechu písní z alba Zpívaná čeština. Na jakém principu a proč písně fungují? Jak s nimi pracovat ve výuce? Jaké jsou v tomto směru zkušenosti učitelů i rodičů? V této přednášce si zazpíváme, a možná i zatančíme.

Bc. Veronika Hajníková je textařka, skladatelka, zpěvačka a také spoluzakladatelka Montessori školy Jasan v Nedvědici. Je autorkou populárního hudebního alba Zpívaná čeština, které děti učí hravou formou různě češtinářské jevy včetně vyjmenovaných slov. 

Jelena Příplatová a Alexandr Prokop - 400 miliard aneb nadaní a paralelní světy vzdělávání a vědy

Talentcentrum jako hub, kde se setkávají světy vzdělávání a vědy, zvědavosti, kutilství a samozřejmě dobrodružství. V našem hubu najdete rakety, robotické ponorky, stratosférické balony, ale i lov želvušek a 70 středoškoláků ochotných strávit společnou noc beze spánku v rámci studia spánkové deprivace či Noční směny nad pulzačním motorem. Co nás baví a motivuje spolupracovat se školami? V čem se lišíme? Co je věda? Proč podporovat „jiné“ děti a rozvíjet kritické myšlení s vědou? A mnoho dalšího se dozvíte v naší přednášce.

RNDr. Jelena Lenka Příplatová, PhD. vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě UK se zaměřením na latentní toxoplasmozu a její vliv na lidské chování a vývoj duševních chorob. Nyní se věnuje kognitivní vědě o náboženství včetně fenoménu konspirituality. Společně se vzdělávacím centrem Technecium se snaží přinášet vědeckou metodologii a kritické myšlení do výuky středních škol. Ve volném čase popularizuje vědu, techniku a kritické myšlení v Českém klubu skeptiků Sisyfos, kde vydává Zpravodaj a spoluorganizuje cyklus Pátečníci.

Mgr. Alexandr Prokop je ředitel, lektor a výzkumník v talentcentru a otevřené dílně Technecium. Po studiu na PřF a MFF UK, stáži na University of Colorado se 11 let věnoval vědě a evropskému výzkumu na různých institucích Akademie věd, spolupracoval s DG Research v Bruselu, 6 let pracoval na MŠMT na vybudování 48 nových výzkumných infrastruktur a vytvoření Strategie inteligentní specializace a další 4 roky na NPI jako krajský koordinátor podpory nadání aby se nakonec rozhodl jít vlastní cestou a založil Technecium.

Jana Jendryková - Co žáky přirozeně zajímá ze světa výtvarného umění 

Moderní technologie zasahují do vnímání teenagerů a ovlivňují je ve všech ohledech, i v udržení pozornosti ve výuce. Tak jako se proměňuje okolní svět, mění se i způsob naší výuky. Jak dnes vybudovat u žáků vztah se světem vizuálního umění? Tento seminář vám nabídne inspirace jak na to: od závěrů dotazníkového šetření provedeného mezi studenty, přes propojování mezipředmětových vztahů, až po funkční a srozumitelné návody do vaší školní praxe. 

MgA. Jana Jendryková je vnímána učiteli jako motivátorka, která nabíjí energií, vycházející z praxe. Vytváří učební materiály do výtvarné výchovy tak, aby umění dnešní generaci teenagerů přirozeně zajímalo a neztráceli pozornost. Pořádá vzdělávací akce formou webinářů, kde si učitelé VV na vlastní kůži vyzkouší jednotlivé vyučovací hodiny, jak budovat u žáků vztah s výtvarným uměním. Působí jako průvodkyně na Art kempech pro školy. Na www.vytvarkasjanou.cz sdílí své tipy a rady pro výuku VV. 

Barbara Dobešová - Vnitřní krokodýli 

Na workshopu prozkoumáme roli "vnitřních krokodýlů" a otázky duševního zdraví v akademickém kontextu. Zaměříme se na oblast vývojových potřeb dítěte, zrání mozku, emocionálního prožívání a regulace stresové odpovědi. S ohledem na rychle se měnící dobu zdůrazníme nutnost věnovat pozornost kompetencím jako jsou vztahy, empatie a seberegulace a prodiskutujeme možnost začlenění socio-emočních dovedností do kurikula. Podpoříme také myšlenku, že hra, kreativita a vztahy jsou klíčovými prvky pro učení.

Mgr. Barbara Dobešová, Ph.D. je původní profesí socioložka, pohybuje se v oblasti vzdělávání a školství, žije vizi sociální inkluze a wellbeingu. Její velkou vášní jsou rozhovory s lidmi, poradní kruhy a na řešení orientovaný přístup. Od roku 2022 je nezávislou lektorkou, mentorkou a konzultantkou v oblasti duševního zdraví a osobnostního rozvoje, ve spolupráci s MUDr. Taťjanou Horkou nabízí online kurz “3 kroky k duševní rovnováze s BaTa8”, kde doprovází účastníky k poznání vlastních vnitřních světů. 

Zdeňka Koupilová - Využití karet Různé? Stejné! ve výuce fyziky a matematiky  

Schopnost rozpoznat nějakou věc, jev či zákon v různých situacích je známkou hlubšího pochopení významu. V tomto workshopu si představíme sady karet s názvem Různé? Stejné! (www.ruznestejne.cz) a aktivity do hodin matematiky a fyziky na ZŠ i SŠ. Použití karet je velmi variabilní – od několikaminutových hříček, přes netradiční celohodinové opakování, po výzvy pro pokročilejší studenty. Zmíníme i využití mimo vyučovací hodiny, např v rámci projektových dnů, adaptačních pobytů či škol v přírodě.

RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. vystudovala učitelství matematiky a fyziky na MFF UK a odbornou fyziku se zaměřením na jadernou a subjadernou fyziku. Několik let působila v českém týmu experimentu ATLAS (CERN, Ženeva) a poté se vrátila k učitelství. Momentálně působí jako lektorka na KDF MFF UK. Zaměřuje se na výuku pokročilých fyzikálních předmětů a ve své výuce využívá aktivizující a další méně tradiční metody, např. využití her a principů zážitkové pedagogiky.

Zuzana Staňková - Smysluplná výuka aneb když to děti ve škole baví 

Na workshopu si představíme velmi prakticky, jaký přístup z hlediska didaktiky vytváří bezpečné a respektující klima ve třídě. Zastavíme se u hodnocení, práce s chybou, diferenciace, integrovaně tematické výuky i smysluplné domácí přípravy. Představíme si činnostní výuku, systém tvorby učebních materiálů a vyvozování nového učiva v souladu s potenciálem dětí. K vidění budou dětské práce i metodické materiály. Je vítáno sdílení zkušeností i společné hledání kvalitních didaktických cest.

Mgr. Zuzana Staňková, Ph.D. je 15 let učitelkou na soukromé škole – aktuálně ve 4. ročníku ZŠ. Ve výuce nepoužívá učebnice (s výjimkou H-mat), vytváří pro žáky tematicky orientovanou činnostní výuku. Uplatňuje formativní hodnocení, podporuje žáky v nalézání vlastního způsobu řešení. Věnuje se podpoře nadaných dětí – ve výuce jim dává prostor rozvíjet své silné i slabé stránky. Spolupracuje s nakladatelstvím Hanami na tvorbě metodických i mezipředmětových učebních materiálů pro 1. stupeň ZŠ. Je budoucím lektorem Hejného metody. 

Petra Rakoušová - Začít spolu v MŠ na vlastní kůži 

Účastníci workshopu získají základní přehled o principech a východiscích vzdělávacího programu Začít spolu, zažijí si na vlastní kůži průběh dne ve třídě mateřské školy Začít spolu a seznámí se s Centry aktivit a strukturou dne v Začít spolu.

Mgr. Petra Rakoušová, MBA vystudovala učitelství pro 1.stupeň ZŠ na Technické univerzitě v Liberci, speciální pedagogiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Je lektorkou a metodičkou programu Začít spolu a působí v projektu Synapse, jako mentorka Vyvážené inkluze. V MŠ a ZŠ Sluníčko v Turnově zavedla program Začít spolu v roce 2015. Na Začít spolu ji baví rozmanitost s jakou se děti rozvíjí dle svých možností a potřeb. Metodicky podporuje školy, které se rozhodnou projít změnou. 

Adéla Lábusová - Digitální wellbeing a jak na něj

Co je zdravé užívání obrazovek a v jak ho u dětí podporovat? Přijďte na workshop, kde si pomocí tří kazuistik společně pojmenujeme, jak podporovat děti, aby jim digitální technologie neškodily. Na příbězích a konkrétních situacích si vysvětlíme, co je příčinou negativních důsledků užívání obrazovek a jak jim předcházet. Definujme si tak účinný přístup ke kyberprevenci, který pomáhá rozvíjet dovednosti potřebné k rozumnému užívání obrazovek. Představíme si metodiky a aktivity vhodné do výuky. 

Mgr. Adéla Lábusová pracovala především v oblasti pedagogicko – psychologického poradenství se zaměřením na multidisciplinární přístup v podpoře dětí se SVP a v Člověku v tísni ve vzdělávacích a sociálních programech. Jako metodik vzdělávání působila v Agentuře pro sociální začleňování. Nyní je v Národním pedagogickém institut a organizaci Jules a Jim, kde se věnuje přednostně kyberprevenci. Pro organizaci SOFA lektoruje kurz Trauma respektující přístup. 

Sylvie Doláková - Učíme se v pohybu

Při výuce využíváme atraktivních možností, které žáci ukončí: Ještě jednou! Jaké je to kouzlo? Pohyb! Při něm se uvolní nahromaděné napětí, žáci se dostanou do psychické pohody a v té se učení daří. S použitím vhodného obsahu lze docílit zvládnutí velkého množství znalostí a dovedností. Tento workshop naučí účastníky plánovat a zařazovat vhodné pohybové aktivity tak, aby zároveň u dětí docházelo k rozvoji jazyka, slovní zásoby a vědomostí. Pohyb, radost z něj, výzva a zážitek toto učení ještě umocní.

Mgr. Sylvie Doláková je metodička hned ve dvou oblastech: výuka dětí 2 – 10 let a raná výuka angličtiny. Díky svým rozsáhlým zkušenostem se věnuje profesnímu rozvoji učitelů v Česku i po celé Evropě. Je autorkou několika knih, a také výukové sady Pohádka nás naučí/Story-Based Learning, která získala prestižní ocenění jako nejlepší učitelská inovace (2017).

Kateřina Vágnerová a Jana Rožňová - Podpora přírodovědného nadání u dětí mladšího školního věku

Vhodně vedené dětské badatelství zahrnuje uplatnění velmi složitých a kognitivně náročných kompetencí včetně čtení, zaměření pozornosti, logického myšlení, dedukce, abstrakce, spolupráce (sociální dovednosti), prezentačních dovedností. Přednáška je zaměřena jak na moderní poznatky v oblasti podpory přírodovědného nadání, tak na ukázku konkrétních aktivit a badatelských činností, které byly uplatněny pro rozvoj přírodovědného nadání dětí I. stupně ZŠ.

Výměna zkušeností pro lektory Klubů nadaných dětí a podobných kroužků

Po celé ČR existují kluby a kroužky na podporu nadaných dětí. Jejich formát a náplň se sice liší, ale všem nám jde o podporu zvídavých dětí mimo hlavní proud. Tento blok je určen všem lektorům podobných kroužků jako příležitost ke sdílení svých nápadů, vzájemné inspiraci, sdílení dobré praxe, síťování, výměnu zkušeností i materiálů. Náplň semináře si utvoří účastníci sami, smyslem setkání je podpořit a obohatit klubovou činnost. Vítáni jsou zkušení lektoři i úplní začátečníci.

RNDr. Kateřina Vágnerová je zakladatelka a lektorka Klubů nadaných dětí na několika základních školách na Klatovsku. Pedagogicky působí na základní i střední škole ve výuce fyziky a matematiky a věnuje se badatelským aktivitám a popularizaci vědy hlavně směrem k dětem, založila a pořádá populární Dětskou vědeckou konferenci v Klatovech pro děti I. stupně ZŠ. Na základní škole rozvíjí cílený program pro nominaci a podporu nadaných dětí. Zabývá výzkumem a možnostmi podpory přírodovědného nadání. 

Mgr. Jana Rožňová je lektorka Klubu nadaných dětí v Janovicích nad Úhlavou, pedagogicky působí jako učitelka matematiky a přírodopisu na zdejší základní škole. Věnuje se programům a aktivitám na podporu nadaných dětí, je spoluzakladatelkou a organizátorkou Dětské vědecké konference v Klatovech a letních vědeckých táborů pro mladší školní děti. Ve své činnosti se také hodně věnuje propojování I. a II. stupně vzdělávání.

Eva Fruhwirtová - Jak zábavně trénovat mozek

Trénink mozku a rozvoj kognitivních schopností nemusí být nuda. S pomocí mozkohraček lze zábavným způsobem posilovat soustředění, paměť, prostorovou orientaci, verbální myšlení i logiku. Na tomto workshopu si vyzkoušíte praktické tipy spojené s komentářem trenérky mozku, která připravuje programy pro školy po celé republice. Perličkou bude ukázka neurotechnologií. 

Mgr. Eva Fruhwirtová je trenérka mozku. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Absolvovala vzdělávací program České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a stala se trenérkou paměti III. (nejvyššího) stupně. V Třebíči založila první českou a jedinou Mozkohernu. Připravuje workshopy pro děti i pro dospělé zaměřené na zábavné trénování kognitivních funkcí. Kombinuje tradiční techniky na trénování paměti, mozkohračky a neurotechnologie. 

Olga Novotná - Centra aktivit 

V tomto krátkém workshopu si vyzkoušíte práci v centrech aktivit, která je charakteristická pro program Začít spolu. Budete mít možnost objevovat, jak pomocí center aktivit na téma Zdolávání překážek obohatit svoji výuku a přispět k rozvoji spolupráce, kreativity, objevování, aktivního učení, individualizace a diferenciace výuky. Podíváme se na jedno téma napříč různými předměty, což podporuje propojení poznatků a poskytuje celkový ucelený pohled na vzdělávání.

Mgr. Olga Novotná vystudovala Pedf MU v Brně. Pracuje na ZŠ Brno, Vejrostova, jako učitelka, koordinátorka ŠVP, metodička programu Začít spolu a vedoucí metodického centra „ZAS CENTRA“. Je přesvědčena, že principy programu Začít spolu jsou velmi motivující nejen pro děti, pedagogy, studenty, ale i ostatní veřejnost. Jejím velkým cílem se stalo šíření a inspirace vzděláním podporujícím individuální rozvoj i vzájemnou spolupráci, smysluplné učení. Z tohoto důvodu úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou MU.

Věra Oherová - Digitální technologie ve výuce českého jazyka na 2. stupni

Rozvíjení digitální kompetence v češtině není jen využívání Wikipedie nebo vytváření prezentace v PowerPointu :)

Mgr. Věra Oherová je češtinářka, která to má trochu jinak. Nebojí se výzev a učí své žáky kriticky myslet, nacházet zalíbení v četbě a hlavně se nebát češtiny. V online prostředí ji najdete pod jménem Češtinářka po mateřské nebo @knihovna_cestinarky.

 

 

Karolína Bendová - Moje tělo je moje: Za respekt k tělu

Projekt Moje tělo je moje zahájil své aktivity před dvěma lety. Je to nezisková iniciativa zaměřená na boj s bodyshamingem, odstranění jeho tabuizace a podporu otevřené diskuze. Program si klade za cíl edukovat společnost v oblasti vnímání odlišností a posílení respektu k sobě i ostatním. Realizujeme workshopy, semináře, výstavy a preventivní programy pro školy. Přinášíme fakta a informace. Pojďte si na přednášku společně s lektorkou rozšířit povědomí o tématu bodyshamingu.

Bc. Karolína Bendová je budoucí učitelka dějepisu a němčiny. V současnosti pracuje na gymnáziu jako učitelka německého jazyka. V projektu Moje tělo je moje působí takřka od jeho založení v roce 2020. Podílela se na tvorbě metodiky pro workshopy do škol a je součástí lektorského týmu pro preventivní programy. A proč MTJM? Téma bodyshamingu je všudypřítomné, tedy neustále zraňující. Chce pomoci dětem toto téma otevřít a najít respekt k sobě i ostatním.

Karel Klatovský - AI jako kopilot pedagoga

V mnoha nástrojích, které dnes využíváte, je AI dostupná již několik let. Proto si v této přednášce ukážeme, kde všude vám AI může pomoci. Od generování titulků, vytváření hlasových podkladů nebo překladů mluveného slova. A ukážeme si i personalizaci výuky, kdy nám AI vygeneruje jedinečně cvičení pro každého žáka. Ukážeme si, jak vygenerovat jedinečné texty či udělat souhrn z PDF nebo webu. Nebo vám pomůže s tvorbou aktivit do hodin či tvorbou testu na jakékoliv téma do jakéhokoliv předmětu.

Ing. Karel Klatovský úůsobí jako manažer vzdělávacích programů v Microsoftu. Má praxi 11 let jako učitel a správce sítě na SŠ v Litoměřicích a na UJEP v Ústí nad Labem. Věnuje se přednáškám, webinářům a psaní článků na téma efektivního využívání IT ve výuce. Napsal více jak 20 knih a učebnic se zaměřením zejména na technologie Microsoft, přednášel na konferencích BETT v Londýně, TechED v Amsterdamu či Barceloně. Již 10 let píše svůj blog na www.klatovsky.cz, kde se věnuje taktéž IT ve školství.

Veronika Vidláková a Terezie Stiborková - Osobnost třídního učitele

V tomto workshopu si uděláme ochutnávku toho, jak se v roli třídního učitele cítit více sebevědomě a kompetentně, jak pracovat s autoritou a být před žáky autentický a jak se vypořádat s nároky na roli třídního učitele a kde na to brát sílu.

Veronika Vidláková v CEDU lektoruje a vytváří metodiky zejména na semináře zaměřené na třídnické hodiny a žákovské parlamenty, pracuje se žáky ve třídách nebo s nimi jezdí na prožitkové kurzy. Ve svém osobním i profesním životě se zajímá o osobní rozvoj a hledá cesty, jak toto téma dostat i mezi pedagogy.

Terezie Stiborková v CEDU lektoruje, vytváří metodiky a mentoruje témata třídnických hodina, třídních učitelů a žákovských parlamentů. Zastřešuje také téma žákovských parlamentů ve vyloučených lokalitách a nově se věnuje i fundrisingu. 

Jakub Kacar - Za málo peněz hodně muziky (Teambuilding s hudebním nádechem)

Tento workshop je zaměřen na aktivity s "hudebním nádechem", které jsou proveditelné v rámci běžné výuky ve škole, při projektové výuce, na školách přírodě, soustředěních či jako doplněk volnočasových aktivit. Součástí je obsáhlý zásobník her a činností, které rozvíjejí motorické dovednosti, komunikační schopnosti, a pomáhají tmelit různorodou skupinu lidí napříč věkovým spektrem. Důležitou součástí těchto aktivit je zážitek a prožitek, skrze který lze pro žáky tvořit doslova nezapomenutelnou výuku! 

PhDr. Jakub Kacar, DiS., Ph.D. žije v Litoměřicích. Nikdy nebral hudbu příliš vážně a tradičně vybočoval ze zažitých konvencí, až se mu hra s hudbou a hudební výchova dětí stala nejen koníčkem, ale i zaměstnáním na bezmála dva celé úvazky. Stále častěji se mimo své úvazky věnuje také lektorské činnosti a workshopům s hudební tematikou napříč republikou i mimo ni. Ve volném čase se věnuje hudebně-aranžérské činnosti a tvorbě edukačních materiálů. 

Michaela Hlaváčová - Kontroverzní témata ve výuce

Jak známo, kontroverze jsou komplexní a neexistují v jejich případě jednoduché odpovědi. Mohou vzbudit silné emoce a často podněcují nedůvěru a spory mezi lidmi. Jak s kontroverzními tématy ve výuce pracovat? Pojďme si společně vyzkoušet, jakým způsobem můžeme žáky učit rozpoznávat předsudky či předpojatost. Na tomto workshopu si ukážeme, jak můžeme žáky vést k smysluplné diskuzi i ve spojení s kontroverzními tématy, jaké mohou nastat situace a jak mít atmosféru ve třídě pod kontrolou. 

Mgr. Michaela Hlaváčová je učitelkou na ZŠ v Dobřanech u Plzně již řadu let. Ve své každodenní pedagogické činnosti usiluje o to, aby žáci nepřijímali informace pasivně, ale aby se o nich naučili přemýšlet, aktivuje žáky tak, aby je učení bavilo a snaží se vytvářet podmínky k tomu, aby každý žák dostal šanci být v něčem dobrý. O bohaté poznatky z praxe a vyzkoušené metody se dělí s ostatními pedagogy ve škole a v posledních letech také v rámci lektorského působení. Pracuje také jako interní a externí mentorka.

Zuzana Kubíková a Zuzana Karásková Ulbertová - Fenomén sebepoškozování a jak se k němu postavit z pozice pedagoga

Přednáška se zaměří na zásadní charakteristiky sebepoškozování, které je v současné populaci dospívajících v České republice velmi rozšířeným jevem. Nabízí efektivní principy, jak na sebepoškozování vhodně reagovat ve školním prostředí a v závěru představí preventivní program pro žáky 2.stupně ZŠ a studenty SŠ.

PhDr. Zuzana Kubíková je spoluautorka projektu Osebe, který se zaměřuje na realizaci seminářů pro školy, rodiče i dospívající, a to především v tématech duševního zdraví. Už téměř 20 let pracuje s dětmi a dospívajícími v krizových situacích, také s celými rodinami. Vystudovala sociální pedagogiku a poradenství, z dlouhodobých kurzů absolvovala mimo jiné 3leté vzdělávání v rodinné terapii, komplexní výcvik v krizové intervenci a výcvik v mediaci. Aktuálně je v supervizním výcviku.

Mgr. Zuzana Karásková Ulbertová je vzděláním psycholožka s dvacetiletou praxí v krizové intervenci a v individuálním poradenství s dospívajícími a dospělými. Je spoluautorkou projektu Osebe zaměřujícího se na osvětu ohledně duševního zdraví a na prevenci sebepoškozování. Mnoho let lektoruje kurzy pro pracovníky v pomáhajících profesích. Od ukončení studia se dále vzdělává (kurzy - Práce s traumatem, Základy gestaltterapie a logoterapie, Motivační rozhovory, Relaxační techniky aj.)

Adam Daniel - Akademie podnikání

Tento příspěvek představí projekt Akademie podnikání - e-learningovou platformu, která je dostupná pro každého a klade si za cíl zvýšit vzdělanost zájemců o podnikání. Díky rozsáhlému průzkumu na středních školách víme, že úroveň přípravy na možnou budoucí kariéru podnikatele je tristní - pouhých 8% dotazovaných považuje informace spojené s podnikáním získané ve škole za dostatečné. Rozhodli jsme se to změnit prostřednictvím Akademie podnikání a pomoci studentům, profesorům i školám toto téma lépe uchopit. 

Adam Daniel se posledních pět let profesního života věnuje projektům na podporu finanční gramotnosti, marketingu a eventům. Poslední dva roky se také více zaměřuje na podporu podnikavosti jako kompetence 21. století a na segment budoucích podnikatelů a jejich vzdělávání. Několik let pracoval v zahraničí jako lyžařský instruktor, fotograf nebo průvodce. 

 

Pokračování