Přihlašování na jednotlivé přednášky a workshopy bude otevřeno 3. dubna.

 

Přednášející

 

Michal Dubec - Oni to dělají také (Vedení žáků k odpovědnosti a samostatnosti)

Mgr. Michal Dubec, Ph.D. je učitel s 22letou praxí. Učil na základních školách a na gymnáziu. V současné době učí v programu Učitel naživo a vede programy pro děti na několika základních školách. Specializuje se na vedení lidí (žáků, studentů a dospělých) k sebeřízení a k odpovědnosti za chování a učení, práci se skupinovou dynamikou školních tříd a pracovních kolektivů, třídnické hodiny, řešení konfliktů s rodiči a práci s vlastními emocemi. Pořádá akreditované výcviky pro učitele základních a středních škol, při kterých s kolegy v jejich třídách učí. S jeho prací je možné se seznámit například v online kurzu, přístupném na: https://www.seduo.cz/komunikace-s-lidmi-v-souladu-s-fungovanim-mozku.

 

Robert Čapek - Líný učitel, nebo starý učitel?

Mgr. Robert Čapek, Ph.D. působí jako lektor, pedagog, psycholog a didaktik. Jeho pedagogická praxe se rozprostřela po všech typech škol, pracoval i jako školní psycholog. V současnosti lektoruje pedagogická a psychologická témata. Je autorem publikací pro učitele, například "Moderní didaktiky" nebo "Uč jako umělec". Ke trilogii "Líný učitel" nedávno přibyl čtvrtá kniha: "Líný učitel: vše o školním hodnocení".

 

 

 

 

Martina Tesařová - Život má začátek i konec aneb jak mluvit s žáky o konci života

Mgr. Martina Tesařová vystudovala sociální práci na FF UK, externě přednáší na Katedře řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizací na FHS UK. 10 let poskytovala telefonickou krizovou intervenci na lince DONA pro oběti domácího násilí, pracovala s rodinami s ohroženými dětmi v organizaci Dům tří přání a 6 let vzdělávala dospělé jako interní lektor Centra dohody, s.r.o. Od června 2016 pracuje v organizaci Cesta domů, z.ú., kde vede odlehčovací služby. Na všech pracovních pozicích se věnuje komunikaci a vyjednávání v nejrůznějších kontextech.

 

 

Jana Haková - Karty ctností pomáhají dětem rozumět svému vnitřnímu světu

MgA. Jana Haková - Jsem hlavně maminka. Moje tři děti mě přivedly k přemýšlení o tom, co důležitého máme my dospělí předávat dalším generacím. Co je v člověku nadčasové, co může udělat svět hezkým místem a život spokojenou tvůrčí cestou. Díky mým dětem vznikl český koncept Výchovy ke ctnostem. Jsem absolventkou magisterského studia divadla a výchovy na DIFA JAMU v Brně. Pět let jsem působila ve stejném ateliéru jako odborná asistentka a vyučovala metodiku a didaktiku dramatické výchovy, sociální komunikaci, divadelní projekty a metodiku herecké výchovy dětí. Od roku 2001 působím v Prázdninové škole Lipnice, kde lektoruji vzdělávací kurzy pro pedagogy.

Pavel Bokr - Rozvoj spolupráce žáků a jejich logického a informatického myšlení v Minecraftu

Minecraft a kameny - nerostné suroviny, horniny a jejich výskyt v přírodě

Mgr. Pavel Bokr působí jako učitel na základní škole v Králově Dvoře a současně je lektorem v Muzeu Českého krasu v Berouně. Jako externí lektor spolupracuje s NPI. Vystudoval geologii a jeho zálibou jsou digitální technologie. Hledá a ověřuje způsoby, jak zapojovat digitální kompetence do vzdělávání. Také stále více proniká hlubin Minecraftu a využívá tuto hru nejen při výuce, ale i v muzeu a vytváří v ní i tematické vzdělávací světy. Své materiály sdílí na internetu pod přezdívkou GeoUčitel.

 

Barbora Pšenicová - Učitelské a rodičovské tanečky kolem známek - péče o duševní zdraví ve školách

Mgr. Barbora Pšenicová je ředitelka neziskové organizace Nevypusť duši s vlastní soukromou terapeutickou praxí. Odborně zaštiťovala multidisciplinární týmy ve školách, které jsou pilotem projektu iKAP. Zabývala se patologickými jevy u mládeže a vyvíjela novou podobu nízkoprahových
zařízení pro děti a mladé lidi. Věnuje se systémovému designu.

 

 

Petra Dočkalová - Učit se učit: Průvodce učením METAKOGNICE

Mgr. Petra Dočkalová - Jsem sebeřízená učitelka. Věnuji se učení 21. století, zavádím ročinné učení, zakládám otevřené spoluučící se skupiny. Již 28 let se pohybuji dnes a denně ve světě učení a vzdělávání. Ve svém poslání považuji stěžejní setkání s principy Zkušenosti zprostředkovaného učení (FIE). Filozofií, která věří v rozvoj každého z nás, pracuje se silnými i slabými stránkami, věří ve změnu (učí, učit se, myslet, plánovat, pracovat s cíli, emocemi, pracovat s hypotézami, strategiemi, vliv prostředí na učení a rozvoj). Spolupracuji s dětmi, dospělými, rodinami, školami, komunitními centry, úřadem práce. Lektoruji v Mš, ZŠ, SŠ, VOŠ a stále aktivně učím – na všech stupních – MŠ, ZŠ, SŠ. Od roku 2017 jsem Terénní učitelka – konzultantka učebního procesu – na volné noze.

 

Štěpán Moravec - Autonomní střední škola - příležitosti a limity vzdělávání, které si studenti řídí sami

Štěpán Moravec - Jsem bývalý sociální pracovník a průvodcování na střední SCIO škole je moje třetí profese, dostal jsem se k ní před pěti lety díky výcviku Učitel naživo. Rád studujícím nabízím poznání na hranicích "předmětů": historie, antropologie, ekonomie, matematiky, filosofie, angličtiny. Na naší škole ale pomáháme studujícím především s tím, o co si sami řeknou. A tak jsem vedl i ateliéry o nenásilné komunikaci, geopolitice nebo sborovém zpěvu. Nejdůležitější je pro mě inspirovat k vnitřní svobodě a odpovědnosti, k důslednosti v myšlení a k nadhledu. Proto jsem si našel své místo na rozvíjející se škole, kde se studující mohou svobodně projevovat a rozhodovat si do velké míry o tom, čemu svůj čas věnují.

Hana Vykoupilová - Učitel sám sobě koučem

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., PCC je vystudovaná socioložka a politoložka, která vyměnila studium politických systémů a chování jejich aktérů za korporátní prostředí a následně život na volné noze. Je profesionální koučkou (PCC) akreditovanou u mezinárodní profesní organizace International Coach Federation. Je architektkou ceněných programů vzdělávání a rozvoje pro nejrůznější organizace, lektorkou soft (essential) skills a konzultantkou v řízení lidských zdrojů certifikovanou britskou profesní organizací CIPD. Věnuje se dalšímu vzdělávání učitelů a šíření praktického využívání soft/essential skills ve školách. Je spoluautorkou knihy Připravte děti na život - Rozvoj soft skills pro každého (BizBooks 2021), autorkou knihy Kapesní kouč - Průvodce vnímavého člověka vlastním životem (BizBooks 2023) a spoluzakladatelkou programu rozvoje dlouhodobé psychické odolnosti DEVĚTSIL. Působí pod vlastní značkou Inspirro.

 

Magdalena Málková - Rozvíjíme kreativní myšlení v tematické výuce na 1. stupni ZŠ

Mgr. Magdalena Málková vystudovala učitelství pro 1. stupeň na Ped. fakultě UK, pracuje jako učitelka na ZŠ Nový PORG v Praze a za svou práci se v roce 2022 se stala vítězkou ceny Global Teacher Prize Czech Republic. Spoluzaložila ZŠ Prosperity, kde v minulých letech učila na 1. i 2. stupni. Při své práci využívá responzivní výuku, ráda propojuje učební celky do integrované tematické výuky, věnuje se osobnostně-sociálnímu rozvoji dětí a má ráda inovativní způsoby výuky.

 

 

Jitka Míčková - Víc než citron

MgA. Jitka Míčková: vystudovala jsem střední pedagogickou školu a Katedru výchovné dramatiky na DAMU. Metodám výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky se věnuji již řadu let, a to jako učitelka mateřské školy v Praze, lektorka a metodička zážitkových workshopů a lektorských programů organizace Post Bellum, školitelka lektorů, pedagogů, studentů SŠ a VŠ, autorka knihy „Cesta do pohádky“. Jsem zakladatelkou a členkou divadla Na háčku zaměřeného na tvorbu pro děti, které také tyto principy uplatňuje.

 

 

 

Petra Pilátová a Luděk Hrnčíř - Šifry ve škole

Mgr. Petra Pilátová má na starosti projektovou přípravu her a působí jako lektorka na firemních akcích. Učila 9 let ve všech trojročích Montessori školy v Kladně. Má zkušenosti s heterogenními třídami a s přípravou učebních pomůcek a zážitkových programů. 

Mgr. Luděk Hrnčíř je spolumajitelem firmy Cryptomania. Oblíbenou součástí jeho práce a zároveň jeho koníčkem je vytváření her a psaní příběhů. Kromě firemního vzdělávání je mu blízké i školní prostředí. Lektoroval program Právo pro každý den, vyzkoušel si učitelské povolání a nyní se angažuje například v projektu Den pro školu.

 

Jaroslav Jirásko - Pedagogické lídrovství v digitálním věku

Ing. Jaroslav Jirásko, MBA je dlouholetý ředitel základní školy, lektor a mentor se specializací na podporu ředitelů. Byl šest let viceprezidentem Asociace ředitelů základních škol, je zakládajícím členem Učitelské platformy. Krátce pracoval na MŠMT, aktuálně je ředitelem školského zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků v Hradci Králové. Je členem pracovní skupiny pro revizi RVP. Publikuje v magazínu EduZín, v časopisech Řízení školy a Učitelské noviny. 

 

Helena Kumperová a Magdalena Košnarová - Nedirektivní komunikací k odpovědnosti za vzdělávání

Mgr. Helena Kumperová, Ph.D. - Působím ve své privátní praxi (Betshabé, z.s., Institut komprehenzivní terapie), zabývám se dětskou psychoterapií v kontextu neuromotorické psychologie INPP Chester, jsem krizovým interventem pro děti, mládež a dospělé, pracuji na Lince důvěry, dětskou psychoterapií s využitím gestaltických přístupů, vedu cvičení terapeutické jógy pro děti, ve vědecké práci se zabývám skrytým kurikulem v institucionální péči, mimo jiné vedu semináře, vzdělávací programy a besedy. Propojuji koncepty, využívám akademického vzdělání, odborné praxe na pomezí klinických zkušeností s filosofickými koncepty, psychologických kontextů i pragmatického přístupu k vytvoření vlastního konceptu. Slovy Tomáše Halíka, bez chvění není pevnosti, lze uvažovat o neutuchajícím hledání, které je smyslem cesty, nejen profesní.

Mgr. Magdalena Košnarová vystudovala  pedagogiku na FF UK. Má zkušenosti ze státního školského zařízení, neziskové organizace pomáhající mladým dospělým po opuštění ústavní péče, i ze státní správy. Po stáži v berlínské Netzwerkschule se s kolegy rozhodla, že školu zkusí udělat jinak, než jí běžně známe. Je zakladatelkou Osvobozené základní školy, která umožňuje dětem sebeřízené vzdělávání založené na vnitřní motivaci a demokratické školní komunitě. Díky úžasnému týmu kolegů, dětí a rodičů si plní sen o vzdělávacím prostředí, které je vstřícné, otevřené a přirozeně respektuje vzdělávací potřeby každého dítěte. Je spoluzakladatelka Asociace svobodných demokratických škol, vedoucí dětských táborů a mama dvou dětí, které jí jsou neustálou inspirací.

 

Tomáš Blumenstein Tomáš Blumenstein

Ing. Tomáš Blumenstein se zabývá problematikou nadaných dětí v rámci Mensy ČR, které 8 let předsedal a v současnosti působí jako místopředseda. V roce 2008 spoluzakládal soutěž Logická olympiáda. Organizuje konference a semináře zaměřené na problematiku nadaných dětí. Pořádá semináře pro nadané studenty, dětské tábory pro nadané děti, metodicky podporuje zakládání Klubů nadaných dětí. Založil organizaci Svět vzdělání a dlouhodobě podporuje školy, které zahajují programy pro nadané děti. Působí v pracovní skupině Mensy International pro nadané děti.

 

 

Jana Kratochvílová - Vysvědčení jinak - hodnocení jinak

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. - Věnuji se inovacím ve vzdělávání (v teorii, praxi i výzkumu). Během mého působení na základní škole jsem měla možnost se svými kolegyněmi proměnit tradiční školu ve školu inovativní. Jednou ze silných stránek školy se stal systém propojující sebehodnocení žáků s hodnocením vyučujících, který nyní po 30ti letech zkušeností vyústil ve změnu vysvědčení. Svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi chci v roli vzdělavatelky učitelů přispět k vyšší kvalitě pregraduální přípravy budoucích učitelů. 

 

Monika Stehlíková - Komplexnost nadání - jak ji ve škole správně rozumět, podpořit a rozvíjet

Mgr. Monika Stehlíková, MBA se ve své praxi zaměřuje na nadané děti a dospělé. Je autorkou publikací Život s vysokou inteligencí - Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti a Nadané dítě - Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu. Jde ji mimo jiné i o odstranění stereotypů spojovaných s nadanými jedinci, a to včetně mylných diagnóz. Je propagátorkou a lektorkou metody mindfulness. Mezi prvními v ČR získala akreditaci MŠMT na kurz mindfulness pro učitele s názvem "Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků". Vede semináře osobního rozvoje pro nadané. 

 

Marek Vít a Helena Zitková - Populární hudba v hodinách angličtiny

Mgr. Marek Vít byl oceněn jako Evropský učitel jazyků 2008 a je držitelem certifikátu CPE. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel na základní, střední i vysoké škole, jako soukromý lektor a překladatel. Věnuje se také dalšímu vzdělávání učitelů. V posledních letech se věnuje vývoji výukového software englishme! a tvorbě stránek www.helpforenglish.cz

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice, kde připravuje budoucí učitele anglického jazyka na jejich profesní dráhu v oblastech, pedagogiky, oborové didaktiky a osobnostně-sociálního. Dlouhodobě také působí jako lektorka dalšího vzdělávání učitelů a má pedagogické zkušenosti na všech stupních vzdělávání. Je zakladatelkou stránek coneviteoskole.cz a spoluautorkou knihy Připravte děti na život - Rozvoj soft skills pro každého.

Pavla Picková - Identifikace nadání: otázky, zkušenosti, možnosti

PhDr. Pavla Picková - Jsem poradenská psycholožka, působím (s různě dlouhými přestávkami) v PPP od roku 1990. Nadané děti byly přirozeně součástí mé práce vždy, ale cíleně se jimi zabývám od roku 2010, kdy jsem byla jmenována krajskou koordinátorkou péče o nadané za kraj Praha v rámci Krajských sítí podpory nadání. I po letech praxe, zkušeností a vzdělávání se objevují nové otázky, na které ráda hledám odpovědi. 

 

 

 

Libor Činka - Proč musí být pedagog na půl úvazku hypnotizér, aby mohl plnit svou roli? 

Libor Činka - Jako hypnoterapeuta, psychoterapeuta a lektora můj život utváří hluboce zakořeněná touha po poznání. Od mládí mě fascinoval lidský mozek a jeho nekonečné možnosti. Tato vášeň mě přivedla k tomu, že jsem se učil a trénoval u předních světových expertů v oblasti hypnózy, psychologie vlivu a motivace. Dnes pomáhám ostatním, setkávám s lidmi s nejrůznějšími problémy a učím je používat mozek na maximum. 

 

Martina Hezká a Helena Zitková - Hodnocení, které má smysl 

Mgr. Martina Hezká je učitelka na prvním stupni základní školy a semifinalistka Global Teacher Prize 2022. Je spoluautorkou článků o moderních přístupech ve školství. Spolupracuje s Katedrou anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice jako mentor odborných praxí budoucích učitelů. Působí také jako lektorka kurzů dalšího vzdělávání učitelů v oblasti inovativních metod.

Mgr. Helena Zitková, Ph.D. působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Pardubice, kde připravuje budoucí učitele anglického jazyka na jejich profesní dráhu v oblastech, pedagogiky, oborové didaktiky a osobnostně-sociálního. Dlouhodobě také působí jako lektorka dalšího vzdělávání učitelů a má pedagogické zkušenosti na všech stupních vzdělávání. Je zakladatelkou stránek coneviteoskole.cz a spoluautorkou knihy Připravte děti na život - Rozvoj soft skills pro každého.

 

Karolína Burešová a Nicola Blábolilová - Přínosy sociálního pedagoga ve školách

PhDr. Karolína Burešová, PhD. je sociální pedagog. Jejím hlavním zaměřením jsou vzdělávací projekty, komunitní vzdělávání a mezinárodní vzdělávací strategie. Působila jako lektorka a metodička výuky angličtiny a jako odborník na vzdělávání v České komisi pro UNESCO.  Svůj disertační výzkum realizovala během studijního pobytu na The University of Wales Trinity Saint David. Absolvovala pracovní pobyty ve Velké Británii, Německu a Dánsku. Také působila na The University of Dundee ve Skotsku. Věnuje se přednáškové, publikační, konzultantské a výzkumné činnosti. Je členem Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice a Asociace sociálních pedagogů. Přednášela sociální pedagogiku na FF UK, nyní vyučuje studenty učitelství a sociální pedagogiky na HTF UK.

Bc. Nicola Blábolilová DiS. je pomáhající profesionál, který se zaměřuje především na pomoc dětem a jejich rodinám, při které využívá metody práce dle Virginie Satirové. Pracovala na oddělení sociálně-právní ochrany dětí jako kurátorka pro děti a mládež. Aktuálně pracuje jako sociální pedagožka na veřejné základní škole a částečně i jako asistentka pedagoga a pedagog volného času. Působí jako lektorka seminářů zaměřených na primární prevenci, také figuruje jako asistentka lektorů v psychologických seminářích a jako dobrovolník v neziskové organizaci zaměřené na volnočasové aktivity dětí. Je spoluzakladatelkou a členkou výkonné rady Asociace sociálních pedagogů, spravuje sociální sítě a šíří povědomí o sociální pedagogice. 

Kateřina Vágnerová a Jana Rožňová - Bádání s nadšením - nejpovedenější aktivity z posledního roku klubu nadaných dětí

Výměna zkušeností pro lektory Klubů nadaných dětí a podobných kroužků

RNDr. Kateřina Vágnerová je zakladatelka a lektorka Klubů nadaných dětí na několika základních školách na Klatovsku. Pedagogicky působí na základní i střední škole ve výuce fyziky a matematiky a věnuje se badatelským aktivitám a popularizaci vědy hlavně směrem k dětem. Na základní škole rozvíjí cílený program pro nominaci a podporu nadaných dětí.

Mgr. Jana Rožňová je lektorka Klubu nadaných dětí v Janovicích nad Úhlavou, pedagogicky působí jako učitelka matematiky a přírodopisu na zdejší základní škole. Věnuje se programům a aktivitám na podporu nadaných dětí, je spoluzakladatelkou a organizátorkou Dětské vědecké konference v Klatovech a letních vědeckých táborů pro mladší školní děti.

 

Ondřej Ševčík - Mladý člověk na cestě k vědomému uchopení krajiny a k ekologickému myšlení

Mgr. Ondřej Ševčík: Vystudoval učitelství chemie a biologie na PřF UK, od roku 2008 pracuje jako odborný a třídní učitel na Waldorfském lyceu v Praze. Ve waldorfské pedagogice nalezl celistvý a smysluplný pedagogický koncept, na pražském lyceu pak inspirativní prostředí a místo, kde škola a život nejsou dva násilím oddělované světy. V současnosti se kromě výuky chemie, biologie, geografie a sborového zpěvu zabývá otázkami ekologické výchovy mladých. Věnuje se také mentoringu a dalšímu vzdělávání učitelů.

Lukáš Heřman - Kompetenční karty: Jak rozvíjet klíčové kompetence na ZŠ

Mini-zásobník: aktivity pro angličtináře a němčináře

Mgr. Lukáš Heřman je od roku 2007 učitelem na základní škole v Rychnově n. Kněžnou a živí se také jako kreativní lektor. Mezi jeho nejvýraznější projekty patří Kompetenční karty pro rozvoj klíčových kompetencí nebo zásobníky frází do angličtiny a němčiny pro ZŠ. Společně se svým parťákem a učitelem Lukášem Javorkem natočili videa MonkeyEnglish.cz a založili AktivníUčitel.cz. Žije nedaleko Orlických hor se svou rodinou.

 

 

Dominika Adamová a Natália Marta Balogová - Jak nastavit systematickou efektivní podporu nadaných a talentovaných dětí ve škole

Mgr. Dominika Adamová M.Ed. vede v Open Gate tým poradenského centra a tvoří jeho koncepci. Vzdělávání a podpoře dětí a mladých lidí se věnuje přes 30 let. Žila a pracovala ve školách v Evropě a v USA. V soukromém i veřejném sektoru učila na obou kontinentech žáky od mateřské školy, přes základní a střední školu až po univerzitu; školila učitele a pracovala jako školní poradkyně a terapeutka. V současné době se věnuje především školnímu poradenství, vývoji a nastavování efektivní systematické podpory nadaných a talentovaných žáků ve školách a tvorbě a pilotáži školního programu o sebepoznávání, který učí žáky práci s vlastní psychikou, emocemi a myšlenkami, aby dobře zvládli studium i životní výzvy.
 
RNDr. Natália Marta Balogová v Open Gate vyučuje matematiku a přírodní vědy a je vedoucí oddělení přírodních věd. Jako koordinátorka podpory rozvoje talentu a nadání vypracovala v úzké spolupráci s kolegyní ve školním poradenském centru model podpory rozvoje talentu a nadání, který zahrnuje systematickou péči a podporu pro pedagogy tak, aby cílená podpora byla efektivní. Po celou dobu své praxe je třídní učitelkou a právě vědy, matematika, biologie a environmentální disciplína jsou východiskem jejího holistického přístupu k personalizovanému vzdělávání žáků. Uplatňováním praktické badatelské metody a na míru šité péče povzbuzuje žáky všech věkových kategorií k převzetí zodpovědnosti za své vlastní a celoživotní vzdělávání.  

Bob Kartous - (No) Future 2023

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. je autorem knihy No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? Spolupodílel se autorsky na úspěšné knize 2036, dále na souboru interview Orwell na steroidech a v roce 2022 vyšla další kniha s jeho esejem pojmenovaná Za zrcadlem: Hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů. Je prorektorem Vysoké školy ekonomie a managementu, programovým stratégem business hubu Opero a poradcem dvou členů vlády. Ve svém dřívějším působišti, think tanku EDUin, vytvořil koncept Auditu vzdělávacího systému v ČR. O vzdělávání a problematice dezinformací publikuje v řadě českých médií.  Je řečník a moderátor (Forum 2000, Meltingpot Colours of Ostrava, TEDx atp.). S centrem současné kultury DOX zrealizoval vzdělávací program na posílení sociálního a občanského povědomí mezi mladými lidmi. Působí jako editor Britských listů, slouží jako mluvčí Českých elfů a je spoluiniciátorem kampaně Nelež. Absolvoval Pedagogickou fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií UK v Praze. V roce 2019 mu byla Masarykovou univerzitou udělena malá bronzová medaile.

 

Klára Koubská - Příležitosti vrstevnického učení

Mgr. Klára Koubská vystudovala PedF UK v Praze, obor anglický jazyk a literatura. Pracovala v neziskovém sektoru na vzdělávacích projektech pro školy a firmy. Od roku 2014 je ředitelkou inovativní Základní školy SMART v Roudnici nad Labem. Ve škole se věnuje tématu klíčových kompetencí, efektivního hodnocení a budování školní komunity, vyučuje společenskovědní předměty. Pracuje také jako pedagogický mentor a kouč. 

 

 

 

Petra Štětková - Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Mgr. Petra Štětková vystudovala Speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Svou pracovní cestu začínala ve škole určené dětem se speciálními potřebami, kde 8 let pracovala jako vedoucí vychovatelka. Následující dekádu spolu s kolegy z organizace „Rozum a Cit“ rozvíjela služby pro pěstounské rodiny. Pracovala také jako metodička v oddělení sociálně-právní ochrany na MPSV. V nadaci The Kellner Family Foundation vyhledává a doprovází studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

Tomáš Hazlbauer - Práce s odpovědností dětí aneb Jak na žákovský parlament ve škole

Mgr. Tomáš Hazlbauer - Kromě toho, že jsem ředitel CEDU, tak jsem také otec dvou dětí, velký fanda vzdělávání, demokracie a práce s lidmi. Posledních 13 let pravidelně školím a lektoruji. Od prožitkových kurzů pro žáky jsem se postupně a s velkou radostí přesunul k semináře pro pedagogy (koordinátory žákovských parlamentů a třídní učitele) a ke konzultacím ke strategickému rozvoji a řízení s řediteli škol. 

 

Zuzana Pechová a Hana Valešová - Bez nápadu to nedopadne...

Mgr. Zuzana Pechová Ph.D. působí na KPV FP TUL v oboru výtvarné výchovy. Je proděkankou pro vnější vztahy. Zaměřuje se na zprostředkování umění v pregraduální přípravě budoucích pedagogů. Je členkou InSEA.

PhDr. Hana Valešová Ph.D. působí na KPV FP TUL v oboru výtvarné výchovy a jako učitelka výtv. oboru v ZUŠ v Českém Dubě. Zaměřuje se na didaktiku výtv. výchovy v pregraduální přípravě budoucích pedagogů. Je členkou InSEA, AVP a členkou redakční rady časopisu Kultura, umění & výchova. 

 

Jana Březinová - Krizové situace ve škole

Mgr. Jana Březinová je psychoterapeutka pro děti a dospělé. Působí jako školní psychoterapeutka a etopedka na ZŠ Mnichovice. V praxi se opírá o systemický přístup, dlouhodobě působí jako supervizorka pro psychoterapeuty, pedagogy a další odborníky v pomáhajících profesích. Je registrovanou psychoterapeutkou a supervizorkou České asociace pro psychoterapii.

 

 

 

Jana Bětík Wills a Hana Růžičková - Mediátoři aneb Jak podpořit peer mediaci ve škole

Mgr. Jana Bětík Wills a Hana Růžičková - S mediacemi jsem se potkala před lety díky programu Street law, kde jsem absolvovala základní trénink. Principy a techniky mediace jsem pak uplatnila při mediování rodinných a školních konfliktů. Ve škole, kterou vedu od jejího počátku, jsme se pak rozhodly s kolegyní Hankou Růžičkovou, zavést peer mediaci mezi děti. Po 6 letech existování můžeme říct, že je to skvělý a užitečný projekt. Jak pro individuální rozvoj komunikačních dovedností zapojených dětí, ale i pro atmosféru ve škole.

 

 

Eva Nečasová - Hello Ruby: informatika na prvním stupni

Umělá inteligence na 2. stupni základních škol

Eva Nečasová je zakladatelka neziskové iniciativy AI dětem (umělá inteligence dětem) a stojí za metodikami Hello Ruby pro školy. Mimo vzdělávání se věnuje designu pod značkou designity.cz.

 

 

Honza Kohut - Jak pomoci dětem učit se efektivně a rychle?!

Ing. Jan Kohut již 6 let tvoří stránky JakseRychleNaucit.cz, na kterých se studenty sdílí nejnovější poznatky z oblasti vědecky ověřených postupů efektivního učení. Jeho články a videa pomohly už více než 1 milionu lidí. O efektivním učení přednášel na: ČVUT, VUT, OSU, UPOLu nebo Pedf UK a na řadě středních škol, anebo pro firmy jako Samsung a Microsoft.

 

 

Libuše Kovářová - Tipy pro výuku matematiky

Mgr. et Bc. Libuše Kovářová je učitelka matematiky a informatiky na 2. stupni základní školy, kooordinátorka nadání na zš, autorka výukových sad Kvirin - matematika rukama. 

 

 

 

 

 

Egle Havrdová a Anna Petrová Kubešová - Budování bezpečného prostředí - podpora dobrých vztahů

Egle Havrdová, MA, Ph.D. - Místopředsedkyně organizace SCHOLA EMPIRICA z.s., kde řídí nejen chod celé organizace, ale především řadu velkých národních mezinárodních vzdělávacích projektů se zaměřením především na rozvoj sociálně-emočních dovedností dětí. Doktorský titul získala na Katedře veřejné a sociální politiky Univerzity Karlovy v Praze. V r. 1998 získala titul MA ze sociologie na Středoevropské univerzitě. Působila na řadě českých i zahraničních univerzit.

Mgr. Anna Petrová Kubešová - Metodička vzdělávání organizace SCHOLA EMPIRICA z.s., kde působí v projektu zaměřeném na sociální a emoční dovednosti dětí v MŠ Dobrý začátek® a věnuje se rozvoji zaměstnanců. Magisterský titul z učitelství pro 1. stupeň a anglického jazyka získala na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila v oblasti neformálního vzdělávání na mateřských a základních školách v ČR a krátce i ve Francii, věnovala se jazykovému vzdělávání dospělých a více než 15 let se věnuje rodinné mediaci. 

 
Kateřina Emer - Vysoké citlivosti a přílišnosti v životě nadaných - Deprese jako příznak růstu! 
 
Ing. Kateřina Emer je lektorka, mentorka, poradkyně a aktivistka v tématech rozvoje talentu a péče o nadané (lidi s vysoce intenzivním fungováním nervové soustavy). Je nadšená badatelka v oblasti neuropedagogiky a racionálně organizovaného nezraňujícího vzdělávání. Je autorkou Modelů vyvážené inkluze a Atributů školních systémů podpory nadání. Vede Asociaci freelancerů ve školství (AFREŠ z.s.), s níž právě podniká dobrodružný projekt Synapse podpořený Nadací RSJ.
 
 
 
 
Kateřina Emer a Josef Roušar - Jak chytře nastavit systém podpory nadání?

Ing. Kateřina Emer je lektorka, mentorka, poradkyně a aktivistka v tématech rozvoje talentu a péče o nadané (lidi s vysoce intenzivním fungováním nervové soustavy). Je nadšená badatelka v oblasti neuropedagogiky a racionálně organizovaného nezraňujícího vzdělávání. Je autorkou Modelů vyvážené inkluze a Atributů školních systémů podpory nadání. Vede Asociaci freelancerů ve školství (AFREŠ z.s.), s níž právě podniká dobrodružný projekt Synapse podpořený Nadací RSJ.

Mgr. Josef Roušar v současnosti pracuje jako středoškolský učitel a správce PR na stavební škole ve Vysokém Mýtě. V minulosti pracoval také jako vysokoškolský učitel a ředitel ZŠ a MŠ. Jako koordinátor podpory nadání v NPI ČR se stará o krajskou síť podpory nadání v Pardubickém kraji. Poskytuje konzultační a poradenskou činnost pro školy v oblasti systémů podpory nadání a vyvážené inkluze. Jako lektor v projektu Synapse II se zaměřuje na oblast školské legislativy, financování a strategického řízení a plánování pedagogického procesu.

Romana Šloufová a Irena Zárubová - Za úspěch z 85 % vděčíme měkkým dovednostem. Jak (se) je (na)učit? 

Mgr. Romana Šloufová je projektová manažerka a metodička programu Skills Builder. Vystudovala magisterský obor Studia občanského sektoru na FHS UK, kde po ukončení studií pracovala na mezinárodních výzkumech a lektorovala kurzy na téma sociální ekonomika a sociální podnikání. Téma podnikavosti a s ním úzce spojený rozvoj měkkých dovedností přináší do českých základních škol od roku 2017. 

PhDr. Irena Zárubová je metodička vzdělávání programu Skills Builder, certifikovaná lektorka programu KiVa pro prevenci a intervenci šikany. Zkušenosti z pedagogické praxe jak v České republice, tak v zahraničí (stáže, Evropská škola v Bruselu, 2009-2018) zúročuje při školení a vedení vyučujících, kdy je jim průvodkyní nejen při zavádění metodik pro cílený rozvoj měkkých dovedností. Klade důraz na formativní hodnocení, smysluplnost učení, otevřenou respektující komunikaci.

 

Jitka Chalupníčková a Adéla Lábusová - Digitální wellbeing v pedagogické praxi

Mgr. Jitka Chalupníčková - V rámci své praxe projektové manažerky se zaměřuji na projekty se společenským přesahem, obvykle s důrazem na inovace ve vzdělávání. V organizaci Jules a Jim, z.ú. působím jako manažerka vznikajícího projektu Labyrint sítě a ráj srdce zaměřující se na internetovou bezpečnost a digitální wellbeing. Mimo práci v Jules a Jim pracuji jako psychoterapeutka v individuální a rodinné terapii. 

 

Dominika Herdová

Zdeněk Smrčka

Jiří Ptáčník

Magdalena Benešová

Petra Plachá a Martin Muzika

Miroslav Dvořák

Pavla Picková

Dagmar Krišová

Irena Hošková