Partneři konference

 

Nadace RSJ

 
Nadace RSJ, která má ve svém mottu „Pomáháme myslet jinak“, se zaměřuje na problematiku nadaných a přemýšlivých dětí, ale také na oblast psychického zdraví dětí a mládeže. Podporuje např. Linku bezpečí a Dětské krizové centrum, ale také projekty duševní prevence či organizace usilující o systémové změny ve vzdělávání.
 

 

Albi

Tradiční český výrobce her. Na velkém stánku si během konference budete moci zakoupit za zvýhodněné ceny deskové hry.

www.albi.cz

 

CTM

Centrum pro talentovanou mládež (CTM) umožňuje motivovaným dětem a studentům plnit si své akademické sny. Virtuální škola pro ty, pro které je vzdělání prioritou.

www.ctm-academy.cz/

 

OrgPad

OrgPad je česká webová aplikace na tvorbu digitálních nástěnek, interaktivních materiálů a vylepšených myšlenkových map. Ve školách se využívá především k výuce v souvislostech a na rozvoj informatického, kritického a divergentního myšlení. Uplatnění nalezne napříč celým vzdělávacím systémem od prvních tříd po univerzity a to ve všech předmětech, u žáků a studentů, učitelů, ale také při samotné organizaci a vedení školy.

www.orgpad.com

 

 

Nakladatelství Pasparta

Nakladatelství Pasparta se zaměřuje na vydávání knih z oblastí speciální pedagogiky, pedagogiky a psychologie. Pořádáme také akreditované praktické semináře a konference.

www.pasparta.cz

 

Nakladatelství Dynastie

Nakladatelství Dynastie vydává knihy s přesahem, které se zaměřují na rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti.

www.dynastie.cz

 

Abaku

Abaku je metoda výuky počtů. Jednoduchá, Spolehlivá, Funkční. Počítejte s námi:)

abaku.cz