Konference
Vzdělání pro budoucnost 2020

 

20. 3. – 21. 3. 2020

Kapacita konference je aktuálně naplněna. Můžete si vytvořit účet, v případě odhlášek budeme oslovovat náhradníky.

Můžeme Vám již nyní přislíbit, že na březen 2021 připravujeme vyšší kapacitu konference.

 

Organizující instituce:

Mensa ČR

Svět vzdělání (www.svetvzdelani.cz)

Nakladatelství Fraus (www.fraus.cz)

Národní pedagogický institut ČR (vzniká sloučením www.nidv.cz a www.nuv.cz)

Místo:

Novotného lávka 5, Praha

Program:

Konference proběhne ve dvou dnech, v rámci kterých se účastníci, až v šesti paralelních sekcích, formou přednášek a workshopů, seznámí s mnoha inovativními metodami ve vzdělávání.

Na programu se střídají teoretické přednášky s praktickými tipy pro pedagogy.

Pilíře

1. Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet

2. Efektivní vzdělávání – konstruktivismus, projektové vyučování, zodpovědnost za vlastní učení, ...

3. Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak.

Budeme se také zaměřovat na otázku, jak to udělat, aby učitele práce s dětmi bavila a přinášela radost jim i dětem.

Hlavními řečníky konference jsou špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představí teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navazují další přednášející. Součástí konference jsou i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky je potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání.

Akreditace

Konference má akreditaci MŠMT ze dne 23. 5. 2018 pod č. j. MSMT-15477/2018-1-527; držitelem akreditace je Mensa ČR, která zároveň konferenci organizačně zajišťuje.

Termíny pro přihlašování

  • zahájení registrace 18. 12. 2019
  • včasná registrace do 12. 2. 2020
  • základní registrace do 10. 3. 2020
  • pozdní registrace do 17. 3. 2020
  • od 18. 3. 2020 bude registrace uzavřena

Storno

  • bez poplatku možné do 10. 3. 2020
  • od 11. 3. 2020 storno poplatek 100 %

Aktuálně registrováno 531 účastníků z 414 měst.